Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπηρεσίας

ΤΟΜΕΙΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
Υποδοχή (Reception) - Γενικές Πληροφορίες 22313-56336  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
Γραμματεία Διοίκησης 22313-56707,708 dioikitis@hosplam.gr
Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής 22313-56701,702,703,704,705,706 pliroforiki@hosplam.gr
ΑΤΕΠΕΣΕ (Ποιότητας - Συνεχιζόμενης Εκπ/σης) 22313-54514,553 tmekpaid@hosplam.gr
Αυτοτελές Τμήμα Κλινικής Διατροφής 22313-54509 grdiatrofis@hosplam.gr
Αυτοτελές Γρ. Προστ. Δικαιωμάτων Ληπτών-τριών Υγείας 22313-56665 ypostpoliti@hosplam.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/νση Διοικητικής Υπηρεσίας 22313-56710 ddy@hosplam.gr
Υποδ/νση Διοικητικής Υπηρεσίας 22313-54558 ydy@hosplam.gr
Γραμματεία Τ.Ε.Π. 22313-56076 gramtep@hosplam.gr
Γραμ. Εξωτ. Ιατρείων (Ραντεβού) 22313-56081,082,582 grexiatr@hosplam.gr
Γραμ. Εξωτ. Ιατρείων (Αποτελ/τα Εργ/κων Εξετάσεων) 22313-56594,259 grergastiria@hosplam.gr
Γραμ. Εξωτερικών Ιατρείων 22313-56617,057,079,092 grexiatr@hosplam.gr
Τμήμα Κίνησης Ασθενών 22313-56371,368,369,360,362,365,619 kinisias@hosplam.gr
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 22313-54574,573,572,523,524,522,525 prosopikou@hosplam.gr
Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) 22313-56699,662,697,694,696 grammateia@hosplam.gr
Υποδ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας 22313-54575 yoy@hosplam.gr
Οικ/κο Τμήμα - Προϊστάμενος 22313-54541  
Οικ/κό Τμήμα - Γρ. Προϋπολογισμού-Μητρ. Δεσμεύσεων 22313-54537,508 desmefseis@hosplam.gr
Οικ/κό Τμήμα - Ταμείο 22313-54588 tameio@hosplam.gr
Οικ/κό Τμήμα - Λογιστήριο 22313-54515,520,521,530,531,534 logistirio@hosplam.gr
Οικ/κό Τμήμα - Μισθοδοσία 22313-54540,538,539 misthodosia@hosplam.gr
Τμ. Προμηθειών - Γραφείο Προμηθειών - Προϊστάμενος 22313-54544 ppromitheies@hosplam.gr
Τμ. Προμηθειών - Γραφείο Προμηθειών 22313-54554,562,542,535,451,576,533,577,532 promithies@hosplam.gr
Τμ. Προμηθειών - Γραφείο Διαχείρισης Υλικού 22313-54559,507,557,536 ylikou@hosplam.gr
Τμ. Προμηθειών - Αποθήκη 22313-56379,250,380 apothiki@hosplam.gr
Τμ. Επιστασίας Υματισμού - Προϊστάμενος 22313-54547 pepist@hosplam.gr
Τμ. Επιστασίας Υματισμού - Γρ. Ασφάλειας 22313-54549  
Τμ. Επιστασίας Υματισμού - Γρ. Καθαριότητας 22313-54817  
Τμ. Επιστασίας Υματισμού - Γρ. Ιματισμού 22313-56030  
Υποδ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 22313-54529 texnikyp@hosplam.gr
Τμήμα Τεχνικoύ 22313-56456 texnikyp@hosplam.gr
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 22313-56438,803,806,458,801,880,378 tbt@hosplam.gr
B.M.S. 22313-56800 bms@hosplam.gr
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56151 xeirnos@hosplam.gr
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΩΡΛ - ΟΦΘ/ΚΗ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56166 wrlnos@hosplam.gr
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56176 orthnos@hosplam.gr
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56300 pathnos@hosplam.gr
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56322,304,307 pneunos@hosplam.gr
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56313 kardnos@hosplam.gr
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56281 paidnos@hosplam.gr
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.)
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56042 methnos@hosplam.gr
ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ( Μ.ΑΦ.)
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56041 mafnos@hosplam.gr
ΝΕΑ Μ.Ε.Θ. COVID-19
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56074 methnos@hosplam.gr
ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56107 msnnos@hosplam.gr
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56873 msnnos@hosplam.gr
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56185 maiefnos@hosplam.gr
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Πληροφορίες 22313-56356 xeirourgeio@hosplam.gr
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (Μ.Τ.Ν.)
Πληροφορίες Κλινικής 22313-54410 mtnnos@hosplam.gr
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56417 ogonos@hosplam.gr
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56962 psychnos@hosplam.gr
ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56579 thnnos@hosplam.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
Γραμματεία Τ.Ε.Π. 22313-56076 gramtep@hosplam.gr
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Γραμματεία 22313-56339 dny@hosplam.gr
Κλινικοί Εκπαιδευτές 22313-56849 klinikekpaid@hosplam.gr
COVID - 19
Μονάδα Covid-19 22313-54454,421 covidnos@hosplam.gr
Test Covid-19 22313-54495  
Κέντρο Εμβολιασμού για Covid-19 22313-54502,503 emboliasmoi@hosplam.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
Γραμματεία 22313-56056  
Γαστρεντερολογικό 22313-56058 gastro@hosplam.gr
Βρογχολογικό 22313-56055  
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας 22313-56292 diy@hosplam.gr
Φαρμακείο 22313-56091,090,070 farmakeio@hosplam.gr
Τμήμα Αιμοδοσίας 22313-56255,157,160 aimodosia@hosplam.gr, daimod@hosplam.gr
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 22313-56243,245,248,234 pparaiatriko@hosplam.gr
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 22313 56084 koinonikisergasias@hosplam.gr
Τμήμα Κατ' Οίκον Νοσηλείας 22313-56557,587 katoikonnoshleia@hosplam.gr
ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ. 22313-54504,500  
Γρ. Λοιμώξεων 22313-56846 limoxis@hosplam.gr
Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων 22313-56846

edaym@hosplam.gr

Α’ θμια Υγειονομική Επιτροπή 22313-56026  
Επιστημονικό Συμβούλιο 22313-56172 epist_symv@hosplam.gr
Γραφείο Εθελοντών 22313-56598  
Γραφείο Εθελοντών Αιμοδοσίας 22313-56160  
Σωματείο Εργαζομένων 22313-56591 somatiolamias@gmail.com
Βιβλιοθήκη 22313-56827

vivliothiki@hosplam.gr