Ευεργέτες

 

 1. Ο εν Ντιτρόιτ (Η.Π.Α.) Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών <<ΕΛΠΙΣ>>
 2. Ο εν Νέα Υόρκη Σύλλογος <<Αθανάσιος Διάκος>>
 3. Κων/νος Παπαθανασίου - Ελασσώνας
 4. Οικογένεια Μελέτιου Γεωργιάδου, (1797-1877)    νομίατρου εκ Μελενίκου της Μακεδονίας
 5. Κων/νος Κοτρωνιάς
 6. Κων/νος Δ. Νούτσος
 7. Κων/νος Τατσόπουλος
 8. Θωμάς Η.Τσιτσιρέλης
 9. Γεώργιος και Ελενίτσα Πανουργιά
 10. Αδελφές Σταματοπούλου
 11. Παναγιώτης Α. Τζοβάρας, Ειρήνη συζ. Παν. Τζοβάρα
 12. Ηλίας Ζιώγας
 13. Αθανασία Χρ. Καρβούνη
 14. Γεώργιος Καρακαντάς
 15. Οικογένεια Παντελή Σοφιανού
 16.  ΕΚΟ ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ
 17. Γεώργιος Μουσάς
 18. ΣΚΕΤΚΕ (Συλλ. Καλλ. Εικ. Τεχνών Κεντρικής Ελλάδας)
 19. Γεώργιος Αρβανιτάκης
 20. Σταυρούλα Γάκη-Παντελή
 21. Σύλλογος Παιδιών Εικαστικών Εργαστηρίων Δήμου Λαμίας
 22. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας