Προμήθεια ειδών που εντάσσονται στην ομάδα «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΝΑΡΘΗΚΕΣ» συνολικού ποσού 4.440,19€ πλέον ΦΠΑ, 5.106,88€ με ΦΠΑ (ΚΑΕ:1311 , CPV: 33141700-7, 33141760-5)

Θέμα: Προμήθεια ειδών που εντάσσονται στην ομάδα «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΝΑΡΘΗΚΕΣ» συνολικού ποσού 4.440,19€ πλέον ΦΠΑ, 5.106,88€ με ΦΠΑ (ΚΑΕ:1311 , CPV: 33141700-7, 33141760-5)
Ημ/νια: 17/06/2024 15:47:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΙΚ4690ΒΜ-ΘΦ6

ΧΕ-1448 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5556.03.8.1)

Θέμα: ΧΕ-1448 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5556.03.8.1)
Ημ/νια: 17/06/2024 14:06:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΟ5Ρ4690ΒΜ-9Ξ1

ΧΕ-1445 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5640.03.2.1)

Θέμα: ΧΕ-1445 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5640.03.2.1)
Ημ/νια: 17/06/2024 14:02:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 618Η4690ΒΜ-3Ξ4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/06/2024 13:58:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ06Ψ4690ΒΜ-Ξ2Α

ΧΕ-1444 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5636.03.2.1)

Θέμα: ΧΕ-1444 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5636.03.2.1)
Ημ/νια: 17/06/2024 13:49:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ514690ΒΜ-Χ58

Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα για τον εξαερισμό του ζαχαροπλαστείου του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα για τον εξαερισμό του ζαχαροπλαστείου του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 17/06/2024 13:30:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΙΥ4690ΒΜ-7ΕΩ

ΧΕ-1451 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΠΟ 21/9/23 ΕΩΣ 20/12/23 (01.4247Π)

Θέμα: ΧΕ-1451 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΠΟ 21/9/23 ΕΩΣ 20/12/23 (01.4247Π)
Ημ/νια: 17/06/2024 12:44:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΩΑ4690ΒΜ-8ΤΝ

ΧΕ-1450 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (03.5450.1)

Θέμα: ΧΕ-1450 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (03.5450.1)
Ημ/νια: 17/06/2024 12:40:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΧΥ4690ΒΜ-3ΦΟ

ΧΕ-1449 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5450.2)

Θέμα: ΧΕ-1449 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5450.2)
Ημ/νια: 17/06/2024 12:38:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΠΑ4690ΒΜ-Ω17

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/06/2024 12:37:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΒΤ4690ΒΜ-Κ4Ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/06/2024 12:36:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ684690ΒΜ-ΛΔ4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/06/2024 12:28:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΨ74690ΒΜ-ΝΥΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/06/2024 12:27:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΨΗ4690ΒΜ-ΣΣ4

ΧΕ-1447 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5556.03.8.2)

Θέμα: ΧΕ-1447 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5556.03.8.2)
Ημ/νια: 17/06/2024 12:25:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΦ54690ΒΜ-ΑΕΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 17/06/2024 12:24:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΕ24690ΒΜ-ΣΦΞ

ΧΕ-1446 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5640.03.2.2)

Θέμα: ΧΕ-1446 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ (5640.03.2.2)
Ημ/νια: 17/06/2024 12:18:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61ΠΘ4690ΒΜ-ΗΟΨ

Προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ», για διάστημα δύο (2) μηνών, συνολικού ποσού 9.427,45€ πλέον ΦΠΑ, 10.831,58€

Θέμα: Προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ», για διάστημα δύο (2) μηνών, συνολικού ποσού 9.427,45€ πλέον ΦΠΑ, 10.831,58€
Ημ/νια: 17/06/2024 09:15:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΗΜ4690ΒΜ-3ΟΥ

ΧΕ-1427 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΜΑΪΟΥ 2024(...5150)

Θέμα: ΧΕ-1427 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΜΑΪΟΥ 2024(...5150)
Ημ/νια: 17/06/2024 08:51:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΚΙ4690ΒΜ-Μ6Γ

ΧΕ-1426 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΜΑΪΟΥ 2024(...5057)

Θέμα: ΧΕ-1426 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΜΑΪΟΥ 2024(...5057)
Ημ/νια: 17/06/2024 08:51:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΑ14690ΒΜ-39Κ

ΧΕ-1425 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΜΑΪΟΥ 2024(...4962)

Θέμα: ΧΕ-1425 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΜΑΪΟΥ 2024(...4962)
Ημ/νια: 17/06/2024 08:50:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ26Ε4690ΒΜ-5Ω8

Σελίδες