Αποτελέσματα Εργαστηριακών Εξετάσεων και Βεβαιώσεις Επίσκεψης & Νοσηλείας

Πλέον δίδεται η δυνατότητα στους πολίτες να παραλαμβάνουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και τις βεβαιώσεις επίσκεψης ή νοσηλείας με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

1. e-αποτελέσματα & e-βεβαιώσεις

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας ενεργώντας με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντιστον πολίτη και με γνώμονα τη μείωση της γραφειοκρατίας και την εύκολη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, συνεχίζει αδιάκοπτα την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του και της Ψηφιακής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στο πλαίσιο αυτό η προβολή ή έκδοση των:

  • Βεβαιώσεων νοσηλείας ή επίσκεψης στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

  • Αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων (σε επόμενη φάση και απεικονιστικών εξετάσεων)

που έχουν πραγματοποιηθεί στο Νοσοκομείο μας, μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιοδήποτε σημείο, πατώντας το παρακάτω κουμπί:

e-αποτελέσματα & e-βεβαιώσεις

(απαραίτητη προϋπόθεση η ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης)

Προσοχή οι υπηρεσίες είναι αυστηρά προσωπικές.

2. Κατόπιν αιτήσεως στη Γραμματεία του Νοσοκομείου με τους εξής τρόπους:

  • Δια ζώσης

  • μέσω email

  • με ταχυδρομείο (απλό ή courier)