Βιβλιοθήκη

Υπεύθυνος βιβλιοθήκης: ιατρός κος Μαρκόπουλος Σάββας

Τηλέφωνο: 22313-56827
email: vivliothiki@hosplam.gr
Εγγραφή εθελοντή: https://www.hosplam.gr/?q=page/ethelontismos
Δωρεάν εγγραφή μέλους με αποστολή email

 

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας ιδρύθηκε το 2010 και στεγάζεται στον 2ο όροφο του Κεντρικού Κτιρίου.

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η παροχή αποτελεσματικής πρόσβασης σε όλη τη Νοσοκομειακή Κοινότητα σε τεκμηριωμένες, έγκαιρες και έγκυρες πηγές επιστημονικής πληροφόρησης, υποστηρίζοντας και προωθώντας τους Κλινικούς, Ερευνητικούς και Εκπαιδευτικούς σκοπούς του Νοσοκομείου. Το 2023 εκκίνησε μία προσπάθεια συγκέντρωσης επιστημονικής βιβλιογραφίας σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή.

Χρήστες της Βιβλιοθήκης είναι το Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό και Λοιπό Προσωπικό του Νοσοκομείου. Λειτουργεί ως δανειστική και παρέχει θέσεις ανάγνωσης και Η/Υ.

Διαθέτει πλούσια συλλογή διεθνών και ελληνικών ιατρικών βιβλίων, περιοδικών και λοιπών εντύπων και ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης τα οποία καλύπτουν θέματα των Βιοϊατρικών Επιστημών με ιδιαίτερη έμφαση στην Ιατρική Επιστήμη.

Επιπρόσθετα, από τις 19.12.2023 η βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου Λαμίας είναι μέλος του ιδρύματος  Scientific & Biomedical Information Centre/SBC, ενός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (public charity) επιστημονικού και βιοϊατρικού κέντρου πληροφόρησης στην Αμερική στον τομέα της εκπαίδευσης που αποστολή του είναι να ενθαρρύνει την προώθηση της πληροφόρησης και της έρευνας και στόχος του να ενθαρρύνει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  Τα οφέλη περιλαμβάνουν:

-πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης (βάσεις δεδομένων) και τις συλλογές (περιοδικά και βιβλία)

-πρόσβαση σε δωρεάν άρθρα από περιοδικά της βιβλιοθήκης του και άλλες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό μέσω διαδανεισμού

-ελεύθερη αναζήτηση βιβλιογραφίας και υπηρεσία έρευνας, CITATION INDEXES κλπ

-εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το δίκτυο βιβλιοθηκών LYRASIS, οδηγοί (σεμινάρια) για βάσεις δεδομένων, ψηφιοποίηση και διατήρηση υλικού.

Επίσης, από τις 16/01/2024 η Βιβλιοθήκη του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας ανήκει στην κοινότητα των φορέων που λαμβάνουν την Υπηρεσία openABEKT, μιας Υπηρεσίας Νέφους του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Συνοδευτικές υπηρεσίες openABEKT Wizard, eLearning, eKnowledgeBase, eHelpDesk.

https://www.ekt.gr

https://www.openabekt.gr

 

Ηλεκτρονική αναζήτηση βιβλίων στον κατάλογο βιβλίων του Νοσοκομείου μας ο οποίος συνεχώς εμπλουτίζεται:

https://lamiasghlibrary.openabekt.gr/

 

                                                                      

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου.