ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Γραμματεία 22313-56339 dny@hosplam.gr
Κλινικοί Εκπαιδευτές 22313-56849 klinikekpaid@hosplam.gr
COVID - 19
Μονάδα Covid-19 22313-54454,421 covidnos@hosplam.gr
Test Covid-19 22313-54495  
Κέντρο Εμβολιασμού για Covid-19 22313-54502,503 emboliasmoi@hosplam.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
Γραμματεία 22313-56056  
Γαστρεντερολογικό 22313-56058 gastro@hosplam.gr
Βρογχολογικό 22313-56055  
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας 22313-56292 diy@hosplam.gr
Φαρμακείο 22313-56091,090,070 farmakeio@hosplam.gr
Τμήμα Αιμοδοσίας 22313-56255,157,160 aimodosia@hosplam.gr, daimod@hosplam.gr
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 22313-56243,245,248,234 pparaiatriko@hosplam.gr
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 22313 56084 koinonikisergasias@hosplam.gr
Τμήμα Κατ' Οίκον Νοσηλείας 22313-56557,587 katoikonnoshleia@hosplam.gr
ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ. 22313-54504,500  
Γρ. Λοιμώξεων 22313-56846 limoxis@hosplam.gr
Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων 22313-56846

edaym@hosplam.gr

Α’ θμια Υγειονομική Επιτροπή 22313-56026  
Επιστημονικό Συμβούλιο 22313-56172 epist_symv@hosplam.gr
Γραφείο Εθελοντών 22313-56598  
Γραφείο Εθελοντών Αιμοδοσίας 22313-56160  
Σωματείο Εργαζομένων 22313-56591 somatiolamias@gmail.com
Βιβλιοθήκη 22313-56827

vivliothiki@hosplam.gr