ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56151 xeirnos@hosplam.gr
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΩΡΛ - ΟΦΘ/ΚΗ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56166 wrlnos@hosplam.gr
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56176 orthnos@hosplam.gr
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56300 pathnos@hosplam.gr
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56322,304,307 pneunos@hosplam.gr
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56313 kardnos@hosplam.gr
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56281 paidnos@hosplam.gr
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.)
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56042 methnos@hosplam.gr
ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ( Μ.ΑΦ.)
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56041 mafnos@hosplam.gr
ΝΕΑ Μ.Ε.Θ. COVID-19
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56074 methnos@hosplam.gr
ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56107 msnnos@hosplam.gr
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56873 msnnos@hosplam.gr
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56185 maiefnos@hosplam.gr
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Πληροφορίες 22313-56356 xeirourgeio@hosplam.gr
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (Μ.Τ.Ν.)
Πληροφορίες Κλινικής 22313-54410 mtnnos@hosplam.gr
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56417 ogonos@hosplam.gr
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56962 psychnos@hosplam.gr
ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Πληροφορίες Κλινικής 22313-56579 thnnos@hosplam.gr