ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΜΕΙΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
Υποδοχή (Reception) - Γενικές Πληροφορίες 22313-56336  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
Γραμματεία Διοίκησης 22313-56707,708 dioikitis@hosplam.gr
Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής 22313-56701,702,703,704,705,706 pliroforiki@hosplam.gr
ΑΤΕΠΕΣΕ (Ποιότητας - Συνεχιζόμενης Εκπ/σης) 22313-54514,553 tmekpaid@hosplam.gr
Αυτοτελές Τμήμα Κλινικής Διατροφής 22313-54509 grdiatrofis@hosplam.gr
Αυτοτελές Γρ. Προστ. Δικαιωμάτων Ληπτών-τριών Υγείας 22313-56665 ypostpoliti@hosplam.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/νση Διοικητικής Υπηρεσίας 22313-56710 ddy@hosplam.gr
Υποδ/νση Διοικητικής Υπηρεσίας 22313-54558 ydy@hosplam.gr
Γραμματεία Τ.Ε.Π. 22313-56076 gramtep@hosplam.gr
Γραμ. Εξωτ. Ιατρείων (Ραντεβού) 22313-56081,082,582 grexiatr@hosplam.gr
Γραμ. Εξωτ. Ιατρείων (Αποτελ/τα Εργ/κων Εξετάσεων) 22313-56594,259 grergastiria@hosplam.gr
Γραμ. Εξωτερικών Ιατρείων 22313-56617,057,079,092 grexiatr@hosplam.gr
Τμήμα Κίνησης Ασθενών 22313-56371,368,369,360,362,365,619 kinisias@hosplam.gr
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 22313-54574,573,572,523,524,522,525 prosopikou@hosplam.gr
Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) 22313-56699,662,697,694,696 grammateia@hosplam.gr
Υποδ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας 22313-54575 yoy@hosplam.gr
Οικ/κο Τμήμα - Προϊστάμενος 22313-54541  
Οικ/κό Τμήμα - Γρ. Προϋπολογισμού-Μητρ. Δεσμεύσεων 22313-54537,508 desmefseis@hosplam.gr
Οικ/κό Τμήμα - Ταμείο 22313-54588 tameio@hosplam.gr
Οικ/κό Τμήμα - Λογιστήριο 22313-54515,520,521,530,531,534 logistirio@hosplam.gr
Οικ/κό Τμήμα - Μισθοδοσία 22313-54540,538,539 misthodosia@hosplam.gr
Τμ. Προμηθειών - Γραφείο Προμηθειών - Προϊστάμενος 22313-54544 ppromitheies@hosplam.gr
Τμ. Προμηθειών - Γραφείο Προμηθειών 22313-54554,562,542,535,451,576,533,577,532 promithies@hosplam.gr
Τμ. Προμηθειών - Γραφείο Διαχείρισης Υλικού 22313-54559,507,557,536 ylikou@hosplam.gr
Τμ. Προμηθειών - Αποθήκη 22313-56379,250,380 apothiki@hosplam.gr
Τμ. Επιστασίας Υματισμού - Προϊστάμενος 22313-54547 pepist@hosplam.gr
Τμ. Επιστασίας Υματισμού - Γρ. Ασφάλειας 22313-54549  
Τμ. Επιστασίας Υματισμού - Γρ. Καθαριότητας 22313-54817  
Τμ. Επιστασίας Υματισμού - Γρ. Ιματισμού 22313-56030  
Υποδ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 22313-54529 texnikyp@hosplam.gr
Τμήμα Τεχνικoύ 22313-56456 texnikyp@hosplam.gr
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 22313-56438,803,806,458,801,880,378 tbt@hosplam.gr
B.M.S. 22313-56800 bms@hosplam.gr