ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/05/2024 14:00:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω3Χ4690ΒΜ-ΚΥΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/05/2024 13:57:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ3Η4690ΒΜ-ΥΑΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/05/2024 13:54:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Ψ04690ΒΜ-Λ7Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/05/2024 13:50:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ1Ε4690ΒΜ-81Ο

Λήψη απόφασης για την εκκαθάριση εξόδων εκτέλεσης της υπ΄αριθμ 6530/2024 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών μετά την από 13/03/2024 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία <<MEDITRUST GROUP AE >>

Θέμα: Λήψη απόφασης για την εκκαθάριση εξόδων εκτέλεσης της υπ΄αριθμ 6530/2024 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών μετά την από 13/03/2024 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία <>
Ημ/νια: 10/05/2024 11:00:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΧ34690ΒΜ-5Τ8

ΧΕ-1022 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5563.03.2.2)

Θέμα: ΧΕ-1022 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5563.03.2.2)
Ημ/νια: 10/05/2024 09:47:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΥΞ4690ΒΜ-ΗΑΛ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/05/2024 09:45:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΥΕ4690ΒΜ-ΦΥΑ

ΧΕ-1019 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5558.03.8.2)

Θέμα: ΧΕ-1019 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5558.03.8.2)
Ημ/νια: 10/05/2024 09:43:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΙ44690ΒΜ-ΨΔ1

ΧΕ-1018 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5558.03.8.3)

Θέμα: ΧΕ-1018 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5558.03.8.3)
Ημ/νια: 10/05/2024 09:32:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Π4Χ4690ΒΜ-61Σ

ΧΕ-1017 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ (5763.03.12)

Θέμα: ΧΕ-1017 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ (5763.03.12)
Ημ/νια: 10/05/2024 09:29:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΚΟ4690ΒΜ-ΨΓΝ

ΧΕ-1014 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5395.02.2.5)

Θέμα: ΧΕ-1014 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5395.02.2.5)
Ημ/νια: 10/05/2024 09:23:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΜΑ4690ΒΜ-ΩΕ8

ΧΕ-1013 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5395.02.2.3)

Θέμα: ΧΕ-1013 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5395.02.2.3)
Ημ/νια: 10/05/2024 09:20:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΦΞ4690ΒΜ-Π98

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 10/05/2024 09:12:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΔ94690ΒΜ-7ΝΧ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/05/2024 09:11:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΤΛ4690ΒΜ-ΥΚΔ

ΧΕ-1012 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5395.02.2.2)

Θέμα: ΧΕ-1012 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5395.02.2.2)
Ημ/νια: 10/05/2024 09:09:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 99ΒΨ4690ΒΜ-ΒΟΔ

Προμήθεια αρτοσκευασμάτων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλεύτριας-τη στο εκκλησάκι των Αγ. Αναργύρων του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια αρτοσκευασμάτων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλεύτριας-τη στο εκκλησάκι των Αγ. Αναργύρων του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 09/05/2024 14:42:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ314690ΒΜ-ΣΧ8

ΧΕ-1015 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5395.02.2.4)

Θέμα: ΧΕ-1015 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5395.02.2.4)
Ημ/νια: 09/05/2024 14:00:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62Η64690ΒΜ-Μ9Β

Συγκρότηση Επιτροπής, για την αξιολόγηση Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού κάτω των Ορίων με αρ. διακ. B/8764/25-04-2024 και συστημικό αριθμό: 349770 για την Υπηρεσία: «Προληπτική Επισκευαστική και Εξειδικευμένη Συντήρηση και Τεχνική...

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής, για την αξιολόγηση Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού κάτω των Ορίων με αρ. διακ. B/8764/25-04-2024 και συστημικό αριθμό: 349770 για την Υπηρεσία: «Προληπτική Επισκευαστική και Εξειδικευμένη Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη χωρίς ανταλλακτικά των Λεβήτων, των Ατμογεννητριών, και των αντίστοιχων Καυστήρων τους, καθώς και της Δεξαμενής Τροφοδοσίας Ύδατος, του Θερμικού Απαερωτή και του Δοχείου Συμπυκνωμάτων ατμού που τροφοδοτούν τις Ατμογεννήτριες & της εγκατάστασης του Φυσικού Αερίου του Γ. Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 09/05/2024 13:12:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66Σ64690ΒΜ-0ΗΕ

Επισκευή και γενικό service του κλειστού φορτηγού οχήματος μάρκας ‘FIAT DOBLO’ του Γ.Ν. Λαμίας με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 7084

Θέμα: Επισκευή και γενικό service του κλειστού φορτηγού οχήματος μάρκας ‘FIAT DOBLO’ του Γ.Ν. Λαμίας με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 7084
Ημ/νια: 09/05/2024 12:59:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ9ΔΓ4690ΒΜ-ΣΞ3

Απόφαση παράτασης του χρόνου υποβολής προσφορών του διαγωνισμού (αρ. διακήρυξης:Β/6490/27-03-2024 α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:345751) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την Υπηρεσία: «Συντήρηση & λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του...

Θέμα: Απόφαση παράτασης του χρόνου υποβολής προσφορών του διαγωνισμού (αρ. διακήρυξης:Β/6490/27-03-2024 α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:345751) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την Υπηρεσία: «Συντήρηση & λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας»
Ημ/νια: 09/05/2024 12:54:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΑ4690ΒΜ-5ΙΒ

Σελίδες