ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 05/01/2021 13:25:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΥ04690ΒΜ-Ι59

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ -ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ -ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 05/01/2021 13:18:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΚ94690ΒΜ-Θ7Β

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ -ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ -ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 05/01/2021 13:14:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ124690ΒΜ-3Ρ6

Προμήθεια «Ιατρικών Αερίων - Υγρού Οξυγόνου» με τιμές από προηγούμενη σύμβαση για το χρονικό διάστημα από 09-11-2020 έως 10-12-2020, για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας.

Θέμα: Προμήθεια «Ιατρικών Αερίων - Υγρού Οξυγόνου» με τιμές από προηγούμενη σύμβαση για το χρονικό διάστημα από 09-11-2020 έως 10-12-2020, για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας.
Ημ/νια: 05/01/2021 10:57:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦ8Ω4690ΒΜ-ΠΟΔ

Προμήθεια «Ιατρικών Αερίων - Υγρού Οξυγόνου» με τιμές από προηγούμενη σύμβαση για το χρονικό διάστημα από 30-09-2020 έως 10-12-2020, για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας.

Θέμα: Προμήθεια «Ιατρικών Αερίων - Υγρού Οξυγόνου» με τιμές από προηγούμενη σύμβαση για το χρονικό διάστημα από 30-09-2020 έως 10-12-2020, για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας.
Ημ/νια: 05/01/2021 10:53:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡ2Ι4690ΒΜ-79Ο

Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - επικουρικού υπαλλήλου

Θέμα: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - επικουρικού υπαλλήλου
Ημ/νια: 05/01/2021 10:06:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΓ94690ΒΜ-ΖΘΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ (ΛΑΜΠΑ ΧΕΝΟΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ (ΛΑΜΠΑ ΧΕΝΟΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 05/01/2021 10:00:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ7Θ4690ΒΜ-ΩΙΓ

«1)«Έγκριση αποστολής δειγμάτων εσωτερικών ασθενών για την εκτέλεση πράξεων – εξετάσεων από 01-01-2021μέχρι 31-12-2021 σε άλλα Νοσοκομεία και φορείς (ΓΕΝΙΚΌ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΒΟΛΟΥ <<ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ>>,ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ...

Θέμα: «1)«Έγκριση αποστολής δειγμάτων εσωτερικών ασθενών για την εκτέλεση πράξεων – εξετάσεων από 01-01-2021μέχρι 31-12-2021 σε άλλα Νοσοκομεία και φορείς (ΓΕΝΙΚΌ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΒΟΛΟΥ <<ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ>>,ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑ,ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ.ΑΘΗΝΩΝ <<Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ>>, ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ <<ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ>>, κλπ. ) όταν δεν πραγματοποιούνται στα εργαστήρια του Νοσοκομείου Λαμίας και κρίνονται αναγκαίες σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς των εκάστοτε κλινικών και 2) Προμήθεια φαρμάκων σύμφωνα με τις υπό έγκριση πιστώσεις (ΚΑΕ 1312) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.»
Ημ/νια: 05/01/2021 08:52:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΡΦ4690ΒΜ-Ω7Ω

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/01/2021 08:13:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ85Κ4690ΒΜ-ΥΙΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ A’ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & B’ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘEΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΤΗΝ...

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ A’ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & B’ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘEΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.
Ημ/νια: 04/01/2021 15:00:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΦ04690ΒΜ-Ν11

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/01/2021 14:02:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΘΗ4690ΒΜ-ΝΟΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 04/01/2021 13:10:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ85Χ4690ΒΜ-0Μ3

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ (ΧΕ 3088-3093)

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ (ΧΕ 3088-3093)
Ημ/νια: 04/01/2021 13:08:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΩΜ4690ΒΜ-57Ζ

«Λήψη απόφασης για τον ορισμό Υπολόγων και την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής έτους 2021 για το Γ. Ν. Λαμίας και το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. αρμοδιότητας του Γ. Ν. Λαμίας»

Θέμα: «Λήψη απόφασης για τον ορισμό Υπολόγων και την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής έτους 2021 για το Γ. Ν. Λαμίας και το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. αρμοδιότητας του Γ. Ν. Λαμίας»
Ημ/νια: 04/01/2021 13:06:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΑΣ4690ΒΜ-ΧΩΤ

«Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών που αφορούν : α) την αμοιβή ΔΙΑΣ Α.Ε., β) την αμοιβή της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ακτινοπροστασία) γ) τις υπηρεσίες της νεωκόρου,δ) τις υπηρεσίες του ψάλτη και ε)τις δαπάνες δικαστικών...

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών που αφορούν : α) την αμοιβή ΔΙΑΣ Α.Ε., β) την αμοιβή της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ακτινοπροστασία) γ) τις υπηρεσίες της νεωκόρου,δ) τις υπηρεσίες του ψάλτη και ε)τις δαπάνες δικαστικών επιμελητών που αφορούν την επίδοση εγγράφων για το έτος 2021»
Ημ/νια: 04/01/2021 13:01:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΟ84690ΒΜ-Λ2Α

«ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: «ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ»
Ημ/νια: 04/01/2021 12:59:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ5Ε4690ΒΜ-ΑΩ8

«Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων για την απασχόληση των εγγεγραμμένων στον ονομαστικό πίνακα των αποκλειστικών νοσοκόμων του 3ου 3μήνου 2020.»

Θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων για την απασχόληση των εγγεγραμμένων στον ονομαστικό πίνακα των αποκλειστικών νοσοκόμων του 3ου 3μήνου 2020.»
Ημ/νια: 04/01/2021 12:57:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞ504690ΒΜ-ΘΤΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ημ/νια: 04/01/2021 12:08:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΑΡ4690ΒΜ-ΔΔ4

«Λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. Β/27814/09-12-2020 πρακτικού Τεχνικο-οικονομικής αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΟΓΡΑΦΙΑΣ»για ένα μήνα, με...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. Β/27814/09-12-2020 πρακτικού Τεχνικο-οικονομικής αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΟΓΡΑΦΙΑΣ»για ένα μήνα, με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον μήνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ2019,ενδεικτικούπροϋπολογισμούδαπάνης 55.150,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,στους ΚΑΕ 1311 και 1899, CPV 33140000-3 και 35113420-9, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.»
Ημ/νια: 04/01/2021 11:45:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΑΘ4690ΒΜ-8ΨΣ

«Λήψη απόφασης για την Πλήρη Προληπτική και Διορθωτική Συντήρηση με ανταλλακτικά του Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού του Γ.Ν Λαμίας μέσω του εγκεκριμένου προγράμματος Π.Π.Υ.Υ. 2019.»

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την Πλήρη Προληπτική και Διορθωτική Συντήρηση με ανταλλακτικά του Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού του Γ.Ν Λαμίας μέσω του εγκεκριμένου προγράμματος Π.Π.Υ.Υ. 2019.»
Ημ/νια: 04/01/2021 11:43:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΔ54690ΒΜ-ΓΟΔ

Σελίδες