ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/04/2024 12:27:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΕΧ4690ΒΜ-ΑΔΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/04/2024 12:25:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΡ04690ΒΜ-ΩΟ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/04/2024 11:59:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62Ψ14690ΒΜ-Λ2Θ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/04/2024 11:57:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΔΦ4690ΒΜ-4ΙΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/04/2024 11:55:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΑΛ4690ΒΜ-ΨΨΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/04/2024 11:53:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΡΦ4690ΒΜ-Ι3Τ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/04/2024 11:49:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΩΔ4690ΒΜ-ΖΥΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/04/2024 11:47:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ7Φ4690ΒΜ-ΦΛΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/04/2024 11:44:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΓ54690ΒΜ-Ω3Ζ

ΧΕ-803 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5471.03.8)

Θέμα: ΧΕ-803 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5471.03.8)
Ημ/νια: 18/04/2024 09:53:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΒΡ4690ΒΜ-Λ7Ε

ΧΕ-797 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.5183.4)

Θέμα: ΧΕ-797 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.5183.4)
Ημ/νια: 18/04/2024 08:55:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 943Η4690ΒΜ-Π53

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΚ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4354/2015

Θέμα: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΚ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4354/2015
Ημ/νια: 18/04/2024 08:14:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΓΛ4690ΒΜ-ΓΔΕ

Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή συμβατικού τιμήματος της αρ. 01.1902Τ3Π/15-11-2023 σύμβασης παροχής υπηρεσιών ‘Φύλαξης των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΓΝ Λαμίας’ από την ανάδοχο εταιρεία «MY SERVICES A.E.», λόγω της νέας αύξησης του κατώτατου...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή συμβατικού τιμήματος της αρ. 01.1902Τ3Π/15-11-2023 σύμβασης παροχής υπηρεσιών ‘Φύλαξης των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΓΝ Λαμίας’ από την ανάδοχο εταιρεία «MY SERVICES A.E.», λόγω της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού εργαζομένων.
Ημ/νια: 18/04/2024 08:04:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΧ44690ΒΜ-2Η7

Κατάταξη υπαλλήλου σε ΜΚ λόγω αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας στο δημόσιο

Θέμα: Κατάταξη υπαλλήλου σε ΜΚ λόγω αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας στο δημόσιο
Ημ/νια: 17/04/2024 14:43:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΛΨΘ4690ΒΜ-ΠΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ.
Ημ/νια: 17/04/2024 14:39:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΒΟ4690ΒΜ-ΤΟ7

Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου

Θέμα: Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου
Ημ/νια: 17/04/2024 14:38:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΨΡ4690ΒΜ-4ΩΟ

Κατάταξη υπαλλήλου σε Μ.Κ. λόγω αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας στο Δημόσιο

Θέμα: Κατάταξη υπαλλήλου σε Μ.Κ. λόγω αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας στο Δημόσιο
Ημ/νια: 17/04/2024 14:32:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ0Η54690ΒΜ-Α9Λ

ΧΕ-796 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.5183..3)

Θέμα: ΧΕ-796 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (01.5183..3)
Ημ/νια: 17/04/2024 14:31:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΔΤΧ4690ΒΜ-Β4Δ

Υιοθέτηση Αποφάσεων Διοικητή και Αναπληρωτή Διοικητή που εκδόθηκαν λόγω του επείγοντος για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Θέμα: Υιοθέτηση Αποφάσεων Διοικητή και Αναπληρωτή Διοικητή που εκδόθηκαν λόγω του επείγοντος για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Ημ/νια: 17/04/2024 14:14:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΗ74690ΒΜ-ΙΤ2

ΧΕ-794 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΑΡΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 11ος & 12ος /2023

Θέμα: ΧΕ-794 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΑΡΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 11ος & 12ος /2023
Ημ/νια: 17/04/2024 14:12:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨΑΔ4690ΒΜ-ΥΟ0

Σελίδες