Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 7083 και ΚΗΗ 7084 οχήματα του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 7083 και ΚΗΗ 7084 οχήματα του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 20/09/2022 13:58:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ294690ΒΜ-ΣΣ2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ «ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ» ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ «ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ» ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ
Ημ/νια: 20/09/2022 13:09:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Η654690ΒΜ-ΧΗ9

«Προμήθεια θερμογραφικού καταγραφικού χαρτιού για F6 EDAN του Γ.Ν Λαμίας»,

Θέμα: «Προμήθεια θερμογραφικού καταγραφικού χαρτιού για F6 EDAN του Γ.Ν Λαμίας»,
Ημ/νια: 20/09/2022 12:56:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΡ64690ΒΜ-Σ60

«Προμήθεια δύο (2) σκαμπό σταθερών με μηχανισμό ανάρτησης», για τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού Ιατρείου του Γ.Ν.Λαμίας.

Θέμα: «Προμήθεια δύο (2) σκαμπό σταθερών με μηχανισμό ανάρτησης», για τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού Ιατρείου του Γ.Ν.Λαμίας.
Ημ/νια: 20/09/2022 12:52:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΚ54690ΒΜ-ΠΔΩ

Λήψη απόφασης επί των κατατεθειμένων αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενός (1) ατόμου ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας και ενός (1) ατόμου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, για συνεργασία με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, χρονικής...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί των κατατεθειμένων αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενός (1) ατόμου ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας και ενός (1) ατόμου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, για συνεργασία με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με καθεστώς έκδοσης, από αυτούς, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους
Ημ/νια: 20/09/2022 12:44:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΩΧ4690ΒΜ-6ΙΛ

Εγγραφή και Ένταξη Εθελοντών στο Μητρώο Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας-Κοινωνικής Φροντίδας του Γ.Ν. Λαμίας (19η ομάδα)

Θέμα: Εγγραφή και Ένταξη Εθελοντών στο Μητρώο Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας-Κοινωνικής Φροντίδας του Γ.Ν. Λαμίας (19η ομάδα)
Ημ/νια: 20/09/2022 12:43:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ7Υ4690ΒΜ-Ξ9Σ

Λήψη απόφασης επί του αρ.: Β/15673/19-08-2022 υπομνήματος σχετικά με την αναπροσαρμογή συμβατικού τιμήματος παροχής υπηρεσιών ‘Φύλαξης των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΓΝΛαμίας’ από την ανάδοχο εταιρεία «MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΕ» ,λόγω...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του αρ.: Β/15673/19-08-2022 υπομνήματος σχετικά με την αναπροσαρμογή συμβατικού τιμήματος παροχής υπηρεσιών ‘Φύλαξης των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΓΝΛαμίας’ από την ανάδοχο εταιρεία «MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΕ» ,λόγω της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού εργαζομένων.
Ημ/νια: 20/09/2022 12:41:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΦ74690ΒΜ-76Ψ

Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Αιματολογικών εξετάσεων» (CPV:85111810-1)από τις εταιρείες «ΑΝΤΙΣΕΛ-ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.» & «ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑBEE» λόγω συνοδού εξοπλισμού συνολικής δαπάνης 21.105,03€ πλέον ΦΠΑ (24.157,83€ με ΦΠΑ)...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Αιματολογικών εξετάσεων» (CPV:85111810-1)από τις εταιρείες «ΑΝΤΙΣΕΛ-ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.» & «ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑBEE» λόγω συνοδού εξοπλισμού συνολικής δαπάνης 21.105,03€ πλέον ΦΠΑ (24.157,83€ με ΦΠΑ) για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας για τρεις (3) μήνες.
Ημ/νια: 20/09/2022 12:39:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΘ54690ΒΜ-ΒΜΔ

Προμήθεια «ΚΕΡΙ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ 25 ΚΙΛΩΝ».

Θέμα: Προμήθεια «ΚΕΡΙ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ 25 ΚΙΛΩΝ».
Ημ/νια: 20/09/2022 12:31:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι034690ΒΜ-ΛΡΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/09/2022 11:59:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΔ24690ΒΜ-ΩΕ4

ΧΕ-1740 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-1740 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 20/09/2022 10:52:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΤΣ4690ΒΜ-18Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/09/2022 10:06:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΩΞ4690ΒΜ-13Π

Τροποποιήσεις εφημεριών μηνός Ιουλίου 2022

Θέμα: Τροποποιήσεις εφημεριών μηνός Ιουλίου 2022
Ημ/νια: 20/09/2022 08:15:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΠ94690ΒΜ-8ΚΨ

ΧΕ-1807 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-1807 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 19/09/2022 14:06:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4ΣΡ4690ΒΜ-ΔΑΧ

ΧΕ-1806 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-1806 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 19/09/2022 14:06:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ93Ρ4690ΒΜ-8ΞΞ

ΧΕ-1805 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-1805 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 19/09/2022 14:05:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΒΚ4690ΒΜ-7Δ6

ΧΕ-1804 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-1804 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 19/09/2022 14:04:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΧΦ4690ΒΜ-Λ7Φ

ΧΕ-1803 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-1803 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 19/09/2022 14:02:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ7Ω4690ΒΜ-ΦΣΦ

ΧΕ-1812 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Θέμα: ΧΕ-1812 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Ημ/νια: 19/09/2022 14:01:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ9Ι4690ΒΜ-ΙΜΝ

ΧΕ-1811 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-1811 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 19/09/2022 14:00:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΑΠ4690ΒΜ-ΜΓ0

Σελίδες