ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/01/2023 14:11:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΝΧ4690ΒΜ-ΚΗΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/01/2023 14:10:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε444690ΒΜ-Σ6Α

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 19/01/2023 12:47:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΜΕ4690ΒΜ-206

ΧΕ-32 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Θέμα: ΧΕ-32 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 19/01/2023 08:12:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΑ24690ΒΜ-ΦΣ5

ΧΕ-31 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Θέμα: ΧΕ-31 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 19/01/2023 08:11:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΠΑ4690ΒΜ-Α5Λ

ΧΕ-30 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Θέμα: ΧΕ-30 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 19/01/2023 08:10:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΓΨ4690ΒΜ-ΣΕΓ

ΧΕ-29 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Θέμα: ΧΕ-29 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 19/01/2023 08:09:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΦΣ4690ΒΜ-ΠΡ5

ΧΕ-28 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Θέμα: ΧΕ-28 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 19/01/2023 08:08:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΗΨ4690ΒΜ-ΜΗΑ

ΧΕ-27 ΣΕΙΡΑ Α/2023

Θέμα: ΧΕ-27 ΣΕΙΡΑ Α/2023
Ημ/νια: 19/01/2023 08:07:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΤΖ4690ΒΜ-4ΥΥ

ΧΕ-26 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Θέμα: ΧΕ-26 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 19/01/2023 08:04:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΞΝ4690ΒΜ-Μ0Ω

ΧΕ-25 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Θέμα: ΧΕ-25 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 19/01/2023 08:03:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΕΒ4690ΒΜ-ΘΥΘ

ΧΕ-24 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Θέμα: ΧΕ-24 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 19/01/2023 08:01:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΒΙ4690ΒΜ-ΛΝΨ

ΧΕ-23 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Θέμα: ΧΕ-23 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 19/01/2023 08:00:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΕΑ4690ΒΜ-Θ0Ξ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ημ/νια: 18/01/2023 14:17:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 695Δ4690ΒΜ-ΝΜΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 18/01/2023 14:14:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΩΦ4690ΒΜ-ΔΞΩ

ΧΕ-18 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ (ΧΕ.6 ΕΩΣ 13 ΚΑΙ 16)

Θέμα: ΧΕ-18 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ (ΧΕ.6 ΕΩΣ 13 ΚΑΙ 16)
Ημ/νια: 18/01/2023 10:16:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΣΒ4690ΒΜ-ΒΘΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/01/2023 13:22:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΣΘ4690ΒΜ-ΩΕΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/01/2023 13:21:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΓΖ4690ΒΜ-ΒΒ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/01/2023 13:20:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΡΠ4690ΒΜ-Μ0Θ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/01/2023 13:19:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΡ64690ΒΜ-Β0Β

Σελίδες