ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 21/12/2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟ

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 21/12/2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟ
Ημ/νια: 07/01/2021 14:39:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΓΖ4690ΒΜ-ΜΧΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/01/2021 13:53:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΝΗ4690ΒΜ-ΔΕΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/01/2021 13:39:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΡΗ4690ΒΜ-Ζ4Λ

Επέκταση ισχυρών και ασθενών δικτύων ρεύματος στο νέο χώρο της ενδοσκόπησης στον 1ο όροφο του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Επέκταση ισχυρών και ασθενών δικτύων ρεύματος στο νέο χώρο της ενδοσκόπησης στον 1ο όροφο του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 07/01/2021 11:05:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΟΙ4690ΒΜ-ΠΕΠ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 07/01/2021 09:19:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡΓ74690ΒΜ-0ΓΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 07/01/2021 09:18:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΟΟ4690ΒΜ-3Α4

Συγκροτούμε Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης - Εκτέλεσης Εργασιών και Ελέγχου όλων των προβλεπόμενων, του έργου για τις ‘ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)’, για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας.

Θέμα: Συγκροτούμε Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης - Εκτέλεσης Εργασιών και Ελέγχου όλων των προβλεπόμενων, του έργου για τις ‘ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)’, για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας.
Ημ/νια: 07/01/2021 09:10:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΑΣ4690ΒΜ-ΞΑΞ

«Λήψη Απόφασης για την ανανέωση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης (SERVICE LEVEL AGREEMENT - SLA) των εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας «COMPUTER TEAM Α.Ε.» για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας (ΟΠΣΥ) Μ.Υ. Στερεάς Ελλάδας.»

Θέμα: «Λήψη Απόφασης για την ανανέωση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης (SERVICE LEVEL AGREEMENT - SLA) των εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας «COMPUTER TEAM Α.Ε.» για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας (ΟΠΣΥ) Μ.Υ. Στερεάς Ελλάδας.»
Ημ/νια: 07/01/2021 08:52:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΛ24690ΒΜ-Θ5Χ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣΩΠ.

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣΩΠ.
Ημ/νια: 05/01/2021 15:20:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 612Ε4690ΒΜ-ΛΚΦ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓΕΙΟΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓΕΙΟΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημ/νια: 05/01/2021 15:16:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΗΝ4690ΒΜ-8ΩΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓΕΙΟΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓΕΙΟΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημ/νια: 05/01/2021 15:14:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΗΠ4690ΒΜ-Ε57

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ COVID-19

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ COVID-19
Ημ/νια: 05/01/2021 15:07:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ1Μ4690ΒΜ-7ΥΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓΕΙΟΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓΕΙΟΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημ/νια: 05/01/2021 15:01:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒ0Λ4690ΒΜ-ΣΑΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΑΤΡΟ (ΜΑΚΡΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΑΤΡΟ (ΜΑΚΡΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
Ημ/νια: 05/01/2021 14:56:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΡΤ4690ΒΜ-8ΩΨ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓΕΙΟΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓΕΙΟΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημ/νια: 05/01/2021 14:52:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΨΩ4690ΒΜ-87Η

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΑΔ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΑΔ
Ημ/νια: 05/01/2021 14:14:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ5Μ4690ΒΜ-2ΨΤ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΧΧ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΧΧ
Ημ/νια: 05/01/2021 14:07:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ6Θ4690ΒΜ-ΓΦΛ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠ
Ημ/νια: 05/01/2021 14:02:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΦΩ4690ΒΜ-9ΔΙ

«Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών “Μίσθωσης Συμπιεστών Απορριμμάτων & Μεταφοράς” στην εταιρεία «HELLENIC WASTE RECYCLING SA»(ΑΦΜ: 999076480) συνολικής δαπάνης 6.048,38€ πλέον ΦΠΑ (7.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), προς κάλυψη αναγκών του ΓΝ...

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών “Μίσθωσης Συμπιεστών Απορριμμάτων & Μεταφοράς” στην εταιρεία «HELLENIC WASTE RECYCLING SA»(ΑΦΜ: 999076480) συνολικής δαπάνης 6.048,38€ πλέον ΦΠΑ (7.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), προς κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, αρχομένης από 01-01-2021 έως τις 31-03-2021»
Ημ/νια: 05/01/2021 13:34:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΚ34690ΒΜ-ΩΡ4

Προμήθεια αντιδραστηρίου μικροβιολογικών εξετάσεων

Θέμα: Προμήθεια αντιδραστηρίου μικροβιολογικών εξετάσεων
Ημ/νια: 05/01/2021 13:26:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΞΡ4690ΒΜ-5Τ8

Σελίδες