ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Ημ/νια: 19/09/2023 08:30:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ1Ε4690ΒΜ-6Μ2

ΧΕ-1594 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣ/ΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΜΕ MONITORS ΑΠΟ 24/5/23 ΕΩΣ 23/6/23

Θέμα: ΧΕ-1594 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣ/ΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΜΕ MONITORS ΑΠΟ 24/5/23 ΕΩΣ 23/6/23
Ημ/νια: 19/09/2023 08:26:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΔΤ4690ΒΜ-ΕΩΒ

Σχετικά με την έγκριση καταβολής αποζημίωσης εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Ιούλιο του 2023

Θέμα: Σχετικά με την έγκριση καταβολής αποζημίωσης εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Ιούλιο του 2023
Ημ/νια: 18/09/2023 13:54:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΥΓ4690ΒΜ-6ΓΦ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ)

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ)
Ημ/νια: 18/09/2023 13:17:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΨΑ4690ΒΜ-8ΝΕ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 18/09/2023 11:52:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ6Π4690ΒΜ-ΜΦ1

ΧΕ-1638 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1638 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 18/09/2023 10:20:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Ε94690ΒΜ-45Ε

ΧΕ-1657 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-1657 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 18/09/2023 09:59:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΞ64690ΒΜ-ΠΜ0

Λήψη απόφασης επί αίτησης της πρώην ειδικευόμενης ιατρού Παιδιατρικής του Γ.Ν Λαμίας κ. Ριζοπούλου Τριανταφυλλιάς του Ιωάννη, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικών αδειών για τα έτη 2022 και 2023

Θέμα: Λήψη απόφασης επί αίτησης της πρώην ειδικευόμενης ιατρού Παιδιατρικής του Γ.Ν Λαμίας κ. Ριζοπούλου Τριανταφυλλιάς του Ιωάννη, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικών αδειών για τα έτη 2022 και 2023
Ημ/νια: 17/09/2023 23:48:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΣΝ4690ΒΜ-ΧΧΝ

Λήψη απόφασης σχετικά με αναγνώριση προϋπηρεσίας ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ του ΓΝ Λαμίας σε ασφαλιστικούς φορείς.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με αναγνώριση προϋπηρεσίας ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ του ΓΝ Λαμίας σε ασφαλιστικούς φορείς.
Ημ/νια: 17/09/2023 23:46:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΖΦ4690ΒΜ-Χ0Ι

Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ιατρού Νασιάκου Γεωργίου , Επιμ. Α΄ Παθολογίας , κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ του ΚΥ Φαρσάλων, για παράταση της απόσπασής του στο ΓΝ Λαμίας

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ιατρού Νασιάκου Γεωργίου , Επιμ. Α΄ Παθολογίας , κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ του ΚΥ Φαρσάλων, για παράταση της απόσπασής του στο ΓΝ Λαμίας
Ημ/νια: 17/09/2023 23:45:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΞΗΛ4690ΒΜ-3Φ8

Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 296/2023 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαμίας που αφορά ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών -αρθ.614 παρ.3ΚΠολΔ του ενάγοντα πρώην υπαλλήλου μας, Ρίνη Λάμπρου, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού.

Θέμα: Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 296/2023 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαμίας που αφορά ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών -αρθ.614 παρ.3ΚΠολΔ του ενάγοντα πρώην υπαλλήλου μας, Ρίνη Λάμπρου, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού.
Ημ/νια: 17/09/2023 23:44:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΛΞ4690ΒΜ-ΓΩ1

Εγγραφή και Ένταξη Εθελοντών στο Μητρώο Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας-Κοινωνικής Φροντίδας του Γ.Ν. Λαμίας (27η ομάδα)

Θέμα: Εγγραφή και Ένταξη Εθελοντών στο Μητρώο Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας-Κοινωνικής Φροντίδας του Γ.Ν. Λαμίας (27η ομάδα)
Ημ/νια: 17/09/2023 23:14:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠΩΥ4690ΒΜ-ΓΤΜ

Έγκριση αναθεώρησης εντύπων , έγκριση εφαρμογής νέων εντύπων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας (Ελεγχόμενο Έγγραφο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας) .

Θέμα: Έγκριση αναθεώρησης εντύπων , έγκριση εφαρμογής νέων εντύπων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας (Ελεγχόμενο Έγγραφο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας) .
Ημ/νια: 17/09/2023 23:13:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΦΞ4690ΒΜ-ΘΔΤ

Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της αρ.01.4129/01-10-2022 Σύμβασης για το ένα (1) έτος για την προμήθεια «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» (CPV:24111900-4) με τους ίδιους όρους της υφιστάμενης σύμβασης, με την ανάδοχο εταιρεία ‘ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ’, συνολικού ποσού...

Θέμα: Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της αρ.01.4129/01-10-2022 Σύμβασης για το ένα (1) έτος για την προμήθεια «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» (CPV:24111900-4) με τους ίδιους όρους της υφιστάμενης σύμβασης, με την ανάδοχο εταιρεία ‘ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ’, συνολικού ποσού 322.538,00€ πλέον ΦΠΑ (399.947,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ημ/νια: 17/09/2023 22:54:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΠΨ4690ΒΜ-ΟΓΩ

Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας των ειδών «ΒΑΜΒΑΚΙ» (CPV: 03115110-4), «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ» (CPV: 33771000-5), «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ»(CPV: 33141114-2), ...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας των ειδών «ΒΑΜΒΑΚΙ» (CPV: 03115110-4), «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ» (CPV: 33771000-5), «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ»(CPV: 33141114-2), «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ» (CPV: 33141110-4 ,33141113-4 ,33141700-7), δαπάνης 97.950,67€ πλέον ΦΠΑ για ένα (1) έτος (111119,70€ με ΦΠΑ), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 293.852,01€ πλέον ΦΠΑ (333.359,11€ με ΦΠΑ) για τρία (3) συνολικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης δύο ετών, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής
Ημ/νια: 17/09/2023 22:51:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ε9434690ΒΜ-ΜΨ8

Λήψη απόφασης επί του Β/ 16646/12-09-2023 Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού κάτω των Ορίων με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 193007, στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ 2023 για τις...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του Β/ 16646/12-09-2023 Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού κάτω των Ορίων με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 193007, στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ 2023 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για την Ομάδα Β’ Προμήθεια &Υπηρεσία: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος χημικής κατεργασίας νερού των πύργων ψύξης του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων και χημικών για 1 έτος» CPV: 42531000-7 Μέρη ψυκτικού εξοπλισμού) & 50730000-1 Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.325,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 10.323,00€ με Φ.Π.Α για ένα (1) έτος.
Ημ/νια: 17/09/2023 22:50:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 979Κ4690ΒΜ-ΗΦΗ

Λήψη απόφασης επί του Β/16767/13-09-2023 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με αρ.πρωτ. Β/9616/22-05-2023 & α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 193738 , για την «Προμήθεια φίλτρων...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του Β/16767/13-09-2023 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με αρ.πρωτ. Β/9616/22-05-2023 & α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 193738 , για την «Προμήθεια φίλτρων των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και συλλογή και απομάκρυνση των χρησιμοποιούμενων φίλτρων» την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης - επισκευής 125 ψυκτικών θαλάμων καθώς και 73 κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου split unit του Γ.Ν. Λαμίας» , την «Προμήθεια κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (split-unit)» & «Εργασίες Εσωτερικού Καθαρισμού και Απολύμανσης των Αεραγωγών του Δικτύου Κλιματισμού», συνολικού προϋπολογισμού 65.483,87 € πλέον ΦΠΑ & 81.200,00 € με ΦΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ 2023.
Ημ/νια: 17/09/2023 22:47:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ674690ΒΜ-Γ0Δ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/09/2023 13:52:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΨΡ4690ΒΜ-Π14

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/09/2023 13:51:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 98ΤΟ4690ΒΜ-ΟΒΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/09/2023 13:50:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 951Π4690ΒΜ-Π6Τ

Σελίδες