ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2021 09:52:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΒΡ4690ΒΜ-ΜΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2021 09:50:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΚ74690ΒΜ-4Ο0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2021 09:47:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΜΨ4690ΒΜ-Ψ1Σ

ΧΕ-1248

Θέμα: ΧΕ-1248
Ημ/νια: 30/07/2021 09:09:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61ΤΝ4690ΒΜ-Τ5Χ

ΧΕ-1245

Θέμα: ΧΕ-1245
Ημ/νια: 30/07/2021 09:08:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΩΙ4690ΒΜ-ΓΙΛ

ΧΕ-1241

Θέμα: ΧΕ-1241
Ημ/νια: 30/07/2021 09:04:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ4Ν4690ΒΜ-ΩΓΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2021 09:04:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΘ14690ΒΜ-ΔΓ7

ΧΕ-1240

Θέμα: ΧΕ-1240
Ημ/νια: 30/07/2021 09:03:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΖΠ4690ΒΜ-7Ω2

ΧΕ-1243

Θέμα: ΧΕ-1243
Ημ/νια: 30/07/2021 08:54:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΨΖ4690ΒΜ-ΜΨΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΚΤΟΜΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΚΤΟΜΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2021 08:50:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΧΟ4690ΒΜ-ΠΦΛ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MODEL LYRAX2 ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ MODEL LYRAX2 ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 30/07/2021 08:46:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ7Β4690ΒΜ-ΥΡΖ

ΧΕ-1242

Θέμα: ΧΕ-1242
Ημ/νια: 30/07/2021 08:38:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΕΨ4690ΒΜ-ΖΕΦ

ΧΕ-1239

Θέμα: ΧΕ-1239
Ημ/νια: 30/07/2021 08:23:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΑΤ4690ΒΜ-2ΦΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ, ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ - ΠΑΠΠΑ - ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ, ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ - ΠΑΠΠΑ - ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ημ/νια: 29/07/2021 14:59:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΛΚ4690ΒΜ-76Δ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 569

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 569
Ημ/νια: 29/07/2021 14:25:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΗΦ4690ΒΜ-Δ73

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 29/07/2021 14:08:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΘ04690ΒΜ-ΣΚ5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/07/2021 13:40:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΒΤ4690ΒΜ-2Φ5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/07/2021 13:32:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν504690ΒΜ-4Σ8

ΧΕ-1260

Θέμα: ΧΕ-1260
Ημ/νια: 29/07/2021 13:26:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ι594690ΒΜ-Δ96

ΧΕ-1259

Θέμα: ΧΕ-1259
Ημ/νια: 29/07/2021 13:16:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 97ΨΩ4690ΒΜ-ΜΚΖ

Σελίδες