ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REBATE 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REBATE 2019
Ημ/νια: 21/09/2020 10:30:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ2Ο4690ΒΜ-ΖΦ3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/09/2020 10:25:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ2Ξ4690ΒΜ-ΣΕ1

ΑΠΟΦΑΣΞ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΞ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/09/2020 10:21:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΠΣ4690ΒΜ-4ΦΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/09/2020 10:17:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΧΟ4690ΒΜ-Γ09

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/09/2020 10:11:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΣΘ4690ΒΜ-53Ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/09/2020 09:57:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΗΜ4690ΒΜ-ΛΧ5

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ 7/2020

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ 7/2020
Ημ/νια: 21/09/2020 09:56:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΞΡ4690ΒΜ-1ΦΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/09/2020 09:55:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΔΥ4690ΒΜ-7Υ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/09/2020 09:46:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΡΗ4690ΒΜ-ΜΞΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ (ΧΑΒΕΛΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ (ΧΑΒΕΛΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)
Ημ/νια: 18/09/2020 15:08:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΒΒ4690ΒΜ-010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/09/2020 15:07:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΨΨ4690ΒΜ-Ρ74

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/09/2020 14:52:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΔΛ4690ΒΜ-9ΞΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/09/2020 14:46:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ0Ω4690ΒΜ-ΨΙΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΚΕΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ)

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΚΕΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ)
Ημ/νια: 18/09/2020 13:22:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΠΙ4690ΒΜ-ΩΩ6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ''ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ'

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ''ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ'
Ημ/νια: 18/09/2020 11:52:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙ9Β4690ΒΜ-74Ν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 18/09/2020 11:10:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΟΙ4690ΒΜ-ΜΚΥ

«Λήψη Απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας & αναγκαιότητας για την «Προμήθεια εφεδρικών Τερματικών Μονάδων Νερού-Αέρα (FCU) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.143,70€ χωρίς Φ.Π.Α & 33.158,19€ συμπεριλαμβανομένου του Φ...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας & αναγκαιότητας για την «Προμήθεια εφεδρικών Τερματικών Μονάδων Νερού-Αέρα (FCU) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.143,70€ χωρίς Φ.Π.Α & 33.158,19€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. »
Ημ/νια: 18/09/2020 10:41:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 641Ζ4690ΒΜ-ΒΦΞ

«Λήψη Απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας & αναγκαιότητας για την « Eτήσια προληπτική συντήρηση των ψυκτικών θαλάμων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.226.00€ χωρίς Φ.Π.Α & 4.000,00€συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. »

Θέμα: «Λήψη Απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας & αναγκαιότητας για την « Eτήσια προληπτική συντήρηση των ψυκτικών θαλάμων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.226.00€ χωρίς Φ.Π.Α & 4.000,00€συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. »
Ημ/νια: 18/09/2020 10:40:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Ε54690ΒΜ-ΑΩ1

«Υιοθέτηση Αποφάσεων Αν. Διοικητή που εκδόθηκαν λόγω του επείγοντος για τη μη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου.»

Θέμα: «Υιοθέτηση Αποφάσεων Αν. Διοικητή που εκδόθηκαν λόγω του επείγοντος για τη μη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου.»
Ημ/νια: 18/09/2020 10:38:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ1Β4690ΒΜ-7Σ8

«Λήψη Απόφασης για την προμήθεια «Λοιπό Υγειονομικό Υλικό» κατόπιν Διαγωνιστικής Διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας I-Supplies, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας για τρεις (3) μήνες με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης για την προμήθεια «Λοιπό Υγειονομικό Υλικό» κατόπιν Διαγωνιστικής Διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας I-Supplies, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας για τρεις (3) μήνες με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά μόνο Βάσει Τιμής , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.056,71€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.»
Ημ/νια: 18/09/2020 10:36:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΤΙ4690ΒΜ-ΚΦΧ

Σελίδες