ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
Ημ/νια: 27/11/2023 10:55:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΞΤ4690ΒΜ-ΩΤΓ

Προμήθεια «Αντικατάσταση μπαταρίας για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5953 του Γ. Ν. Λαμίας»

Θέμα: Προμήθεια «Αντικατάσταση μπαταρίας για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5953 του Γ. Ν. Λαμίας»
Ημ/νια: 27/11/2023 07:53:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΩ14690ΒΜ-Ρ37

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/11/2023 13:25:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61ΧΩ4690ΒΜ-7Γ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/11/2023 12:53:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΗΙ4690ΒΜ-50Ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/11/2023 12:52:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΘΩ4690ΒΜ-Η95

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/11/2023 12:51:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ564690ΒΜ-ΡΟΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/11/2023 12:50:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΞ04690ΒΜ-ΞΥ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/11/2023 12:49:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΞ54690ΒΜ-0ΙΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/11/2023 12:47:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΝΒ4690ΒΜ-ΒΤΜ

Σύμβαση συνεργασίας του Γ.Ν. Λαμίας με Χειριστή Εμφανιστή/Χειριστή ιατρικών Συσκευών (ΔΕ) για παροχή υπηρεσιών με έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών

Θέμα: Σύμβαση συνεργασίας του Γ.Ν. Λαμίας με Χειριστή Εμφανιστή/Χειριστή ιατρικών Συσκευών (ΔΕ) για παροχή υπηρεσιών με έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών
Ημ/νια: 24/11/2023 12:46:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ174690ΒΜ-ΨΞΝ

Προμήθεια ανταλλακτικής λυχνίας XENON για την λειτουργία της πηγής ενδοσκοπίου Fujinon System 2500 Processor του οίκου Fujifilm, της Γαστρεντερολογικής Μονάδας του Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικής λυχνίας XENON για την λειτουργία της πηγής ενδοσκοπίου Fujinon System 2500 Processor του οίκου Fujifilm, της Γαστρεντερολογικής Μονάδας του Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 24/11/2023 12:44:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΑ24690ΒΜ-6Θ3

ΧΕ-1995 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΔ/ΓΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-1995 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΔ/ΓΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
Ημ/νια: 24/11/2023 12:43:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΜΜ4690ΒΜ-ΒΤΗ

Tριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και ελέγχου όλων των προβλεπόμενων της Σύμβασης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Μαχάων-Νέα σημεία Wi-Fi του ΓΝΛαμίας.

Θέμα: Tριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και ελέγχου όλων των προβλεπόμενων της Σύμβασης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Μαχάων-Νέα σημεία Wi-Fi του ΓΝΛαμίας.
Ημ/νια: 24/11/2023 11:33:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ7Α4690ΒΜ-9Ν1

Περίληψη απόφασης διορισμού υπαλλήλου σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του ΓΝ Λαμίας

Θέμα: Περίληψη απόφασης διορισμού υπαλλήλου σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του ΓΝ Λαμίας
Ημ/νια: 24/11/2023 10:58:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΡΡ4690ΒΜ-ΒΘ5

Λήψη απόφασης για την προμήθεια του είδους «PICO7 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ 2 ΣΕΤ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ 10x30CM», κατόπιν διαπραγμάτευσης, συνολικού ποσού 2.531,20 € με ΦΠΑ (ΚΑΕ:1313, CPV: 33141700-7) σύμφωνα με το αρ. 118 του Ν.4412/2016

Θέμα: Λήψη απόφασης για την προμήθεια του είδους «PICO7 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ 2 ΣΕΤ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ 10x30CM», κατόπιν διαπραγμάτευσης, συνολικού ποσού 2.531,20 € με ΦΠΑ (ΚΑΕ:1313, CPV: 33141700-7) σύμφωνα με το αρ. 118 του Ν.4412/2016
Ημ/νια: 24/11/2023 10:46:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΚΘ4690ΒΜ-ΜΒΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημ/νια: 24/11/2023 09:51:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΜΘ4690ΒΜ-Α4Ν

Προμήθεια των ειδών «ΡΑΜΜΑΤΑ» σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016, για διάστημα πέντε (5) μηνών, κατόπιν διαπραγμάτευσης, συνολικού ποσού 4.383,13€ με ΦΠΑ (ΚΑΕ: 1311 CPV:33141126-9)

Θέμα: Προμήθεια των ειδών «ΡΑΜΜΑΤΑ» σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016, για διάστημα πέντε (5) μηνών, κατόπιν διαπραγμάτευσης, συνολικού ποσού 4.383,13€ με ΦΠΑ (ΚΑΕ: 1311 CPV:33141126-9)
Ημ/νια: 24/11/2023 09:27:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ0Θ4690ΒΜ-ΗΧΕ

Προμήθεια του είδους «ΜΗΤΡΑ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ» που εντάσσεται στην ομάδα «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των Νευροχειρουργικών επεμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 5.668,08€ με ΦΠΑ.

Θέμα: Προμήθεια του είδους «ΜΗΤΡΑ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ» που εντάσσεται στην ομάδα «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των Νευροχειρουργικών επεμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 5.668,08€ με ΦΠΑ.
Ημ/νια: 23/11/2023 15:13:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΖ74690ΒΜ-Χ3Α

Προμήθεια Νευροχειρουργικού Υλικού για χειρουργική επέμβαση ασθενούς με ΑΜ: 0183555 που θα πραγματοποιηθεί στις 23-11-2023, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 2.576,72 € με ΦΠΑ.

Θέμα: Προμήθεια Νευροχειρουργικού Υλικού για χειρουργική επέμβαση ασθενούς με ΑΜ: 0183555 που θα πραγματοποιηθεί στις 23-11-2023, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 2.576,72 € με ΦΠΑ.
Ημ/νια: 23/11/2023 14:49:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ974690ΒΜ-Α5Φ

Απόφαση ανάθεσης Προμήθειας είδους της Ομάδας του ΠΠΥΥ2023 «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» (CPV: 33122000-1) σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 680,00 € πλέον Φ.Π.Α. και 768,40 € με ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας, για χρονικό...

Θέμα: Απόφαση ανάθεσης Προμήθειας είδους της Ομάδας του ΠΠΥΥ2023 «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» (CPV: 33122000-1) σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 680,00 € πλέον Φ.Π.Α. και 768,40 € με ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός
Ημ/νια: 23/11/2023 14:43:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Ξ74690ΒΜ-663

Σελίδες