Προμήθεια «Πλακέτας για την επισκευή της ραπτομηχανής του Ραφείου του Γ.Ν. Λαμίας»

Θέμα: Προμήθεια «Πλακέτας για την επισκευή της ραπτομηχανής του Ραφείου του Γ.Ν. Λαμίας»
Ημ/νια: 22/04/2024 11:33:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΜ74690ΒΜ-308

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ημ/νια: 22/04/2024 11:19:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΖ34690ΒΜ-ΔΥΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ»
Ημ/νια: 22/04/2024 11:07:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΗΘ4690ΒΜ-47Τ

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Εργασιών και ελέγχου όλων των προβλεπόμενων της αρ. (01.5272Π/24-03-2024) Σύμβασης για την «Συντήρηση, Επισκευή και Διακρίβωση (34) απινιδωτών του οίκου Nihon Kohden του Γ.Ν. Λαμίας,...

Θέμα: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Εργασιών και ελέγχου όλων των προβλεπόμενων της αρ. (01.5272Π/24-03-2024) Σύμβασης για την «Συντήρηση, Επισκευή και Διακρίβωση (34) απινιδωτών του οίκου Nihon Kohden του Γ.Ν. Λαμίας, συμβατικού τιμήματος 27.419,36€ πλέον ΦΠΑ και 34.000,00€ με ΦΠΑ για δύο (2) έτη», από την ανάδοχο εταιρεία «ΑΝΤΙΣΕΛ Α.Ε.-ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».
Ημ/νια: 22/04/2024 10:58:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε1Α4690ΒΜ-ΞΔΔ

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπή Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Εργασιών και ελέγχου όλων των προβλεπόμενων της αρ. (5864.03.7/05-04-2024) Σύμβασης για την «Πλήρη Εξειδικευμένη Προληπτική Συντήρηση, Έλεγχο και Τεχνική Υποστήριξη του Κλιβάνου Πλάσματος ...

Θέμα: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπή Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Εργασιών και ελέγχου όλων των προβλεπόμενων της αρ. (5864.03.7/05-04-2024) Σύμβασης για την «Πλήρη Εξειδικευμένη Προληπτική Συντήρηση, Έλεγχο και Τεχνική Υποστήριξη του Κλιβάνου Πλάσματος STERRAD 100S με S/N 059512 της Κεντρικής Αποστείρωσης του Γ.Ν Λαμίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων Ανταλλακτικών και των Υλικών Περιοδικής αντικατάστασης» για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών», από την ανάδοχο εταιρεία "ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε."
Ημ/νια: 22/04/2024 10:52:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ5Ι4690ΒΜ-ΦΞΛ

ΧΕ-835 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-835 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 22/04/2024 10:49:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΡΞ4690ΒΜ-ΑΥΝ

ΧΕ-813 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5461.03.2.1)

Θέμα: ΧΕ-813 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5461.03.2.1)
Ημ/νια: 22/04/2024 10:35:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΟΘ4690ΒΜ-2ΟΥ

Προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (711/2024), σύμφωνα με το αρ. 118 του Ν.4412/2016, , συνολικού ποσού 6.000,00 € πλέον ΦΠΑ & 6.780,00€ με ΦΠΑ .

Θέμα: Προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (711/2024), σύμφωνα με το αρ. 118 του Ν.4412/2016, , συνολικού ποσού 6.000,00 € πλέον ΦΠΑ & 6.780,00€ με ΦΠΑ .
Ημ/νια: 22/04/2024 10:17:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΝΡ4690ΒΜ-7Ο8

ΧΕ-715 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(01.4823Π.01)

Θέμα: ΧΕ-715 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(01.4823Π.01)
Ημ/νια: 22/04/2024 10:09:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε7Ω4690ΒΜ-09Φ

ΧΕ-823 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-823 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 22/04/2024 09:50:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΕΑ4690ΒΜ-ΞΣΣ

Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου

Θέμα: Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου
Ημ/νια: 22/04/2024 08:33:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν274690ΒΜ-ΑΚΧ

Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης γλυκόζης με τεχνολογία FLASH/Αισθητήρας μέτρησης/ καταγραφής γλυκόζης

Θέμα: Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης γλυκόζης με τεχνολογία FLASH/Αισθητήρας μέτρησης/ καταγραφής γλυκόζης
Ημ/νια: 22/04/2024 08:21:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΩΒ4690ΒΜ-ΒΟΡ

«Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου στο γραφείο κινήσεως ασθενών του Γ.Ν. Λαμίας»

Θέμα: «Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου στο γραφείο κινήσεως ασθενών του Γ.Ν. Λαμίας»
Ημ/νια: 22/04/2024 08:17:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΤΦ4690ΒΜ-ΤΔΕ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ATMOY ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ATMOY ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ»
Ημ/νια: 22/04/2024 08:06:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΗΞ4690ΒΜ-Μ9Θ

Εξειδικευμένη Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη με αναλώσιμα χωρίς ανταλλακτικά Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ)

Θέμα: Εξειδικευμένη Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη με αναλώσιμα χωρίς ανταλλακτικά Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ)
Ημ/νια: 19/04/2024 15:44:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΡ04690ΒΜ-Ο0Χ

Προμήθεια ειδών της Ομάδας του ΠΠΥΥ2023 «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΤΝ-ΜΕΘ» (CPV: 33692000-7), σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 2.789,28 € πλέον Φ.Π.Α. και 2.956,64 € με ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας, για χρονικό διάστημα ενός ...

Θέμα: Προμήθεια ειδών της Ομάδας του ΠΠΥΥ2023 «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΤΝ-ΜΕΘ» (CPV: 33692000-7), σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 2.789,28 € πλέον Φ.Π.Α. και 2.956,64 € με ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός.
Ημ/νια: 19/04/2024 14:47:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ7Ζ4690ΒΜ-Γ2Σ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΑΡ. 5872.02.1.2 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΑΡ. 5872.02.1.2 ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημ/νια: 19/04/2024 14:15:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΦΨ4690ΒΜ-ΚΚΕ

ΧΕ-834 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5711.03.12.1)

Θέμα: ΧΕ-834 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (5711.03.12.1)
Ημ/νια: 19/04/2024 13:44:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ63Ω4690ΒΜ-6ΛΩ

ΧΕ-833 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (5711.03.12.2)

Θέμα: ΧΕ-833 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (5711.03.12.2)
Ημ/νια: 19/04/2024 13:42:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΠΑ4690ΒΜ-ΖΗ6

ΧΕ-832 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α6 ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΕΡΟΥ (5699.03.12)

Θέμα: ΧΕ-832 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α6 ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΕΡΟΥ (5699.03.12)
Ημ/νια: 19/04/2024 13:40:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΤ74690ΒΜ-ΔΚΟ

Σελίδες