ΧΕ-1877 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-1877 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 26/09/2022 10:02:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ594690ΒΜ-Α89

ΧΕ-1879 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-1879 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 26/09/2022 10:00:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΤ54690ΒΜ-Λ4Ψ

ΧΕ-1854 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(02.4583)

Θέμα: ΧΕ-1854 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(02.4583)
Ημ/νια: 26/09/2022 09:59:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΔΩ4690ΒΜ-ΦΣΕ

ΧΕ-1870 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-1870 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 26/09/2022 09:58:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΩΙ4690ΒΜ-9ΩΠ

ΧΕ-1853 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ.(02.4581)

Θέμα: ΧΕ-1853 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ.(02.4581)
Ημ/νια: 26/09/2022 09:58:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΛΝ4690ΒΜ-ΙΣΘ

ΧΕ-1851 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4577)

Θέμα: ΧΕ-1851 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4577)
Ημ/νια: 26/09/2022 09:57:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΥΗ4690ΒΜ-ΕΘΙ

ΧΕ-1923 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (22313 56000, 8/2022)

Θέμα: ΧΕ-1923 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (22313 56000, 8/2022)
Ημ/νια: 23/09/2022 11:41:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΠΚ4690ΒΜ-61Φ

ΧΕ-1922 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (22310 23321, 8/7---7/9/2022)

Θέμα: ΧΕ-1922 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (22310 23321, 8/7---7/9/2022)
Ημ/νια: 23/09/2022 11:39:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63Η54690ΒΜ-Ω3Μ

ΧΕ-1921 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΕΦΙΑΠ ( 22313 50600 ΣΥΖΕΥΞΙΣ-ΨΗΦΙΑΚΗ, 8/2022)

Θέμα: ΧΕ-1921 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΕΦΙΑΠ ( 22313 50600 ΣΥΖΕΥΞΙΣ-ΨΗΦΙΑΚΗ, 8/2022)
Ημ/νια: 23/09/2022 11:27:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΦΖ4690ΒΜ-Ι3Π

ΧΕ-1789 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΝ/ΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΠΟ 17-3-2022 ΕΩΣ 19-4-2022

Θέμα: ΧΕ-1789 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΝ/ΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΠΟ 17-3-2022 ΕΩΣ 19-4-2022
Ημ/νια: 23/09/2022 11:22:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΥΚ4690ΒΜ-90Σ

ΧΕ-1823 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4554.3)

Θέμα: ΧΕ-1823 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4554.3)
Ημ/νια: 23/09/2022 11:21:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ6Σ4690ΒΜ-8ΚΡ

ΧΕ-1822 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4554.2)

Θέμα: ΧΕ-1822 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4554.2)
Ημ/νια: 23/09/2022 11:21:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΦ84690ΒΜ-ΕΝΝ

ΧΕ-1821 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4554.1)

Θέμα: ΧΕ-1821 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4554.1)
Ημ/νια: 23/09/2022 11:20:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 999Σ4690ΒΜ-1Ξ3

ΧΕ-1825 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ.(02.4587.1)

Θέμα: ΧΕ-1825 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ.(02.4587.1)
Ημ/νια: 23/09/2022 11:20:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΖ34690ΒΜ-8ΩΚ

ΧΕ-1824 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4554.5)

Θέμα: ΧΕ-1824 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4554.5)
Ημ/νια: 23/09/2022 11:19:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ754690ΒΜ-Π1Η

ΧΕ-1832 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ.(03.4570)

Θέμα: ΧΕ-1832 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ.(03.4570)
Ημ/νια: 23/09/2022 11:18:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΠΣ4690ΒΜ-ΜΚΥ

Προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» για την κάλυψη και λειτουργία των τμημάτων / κλινικών του Γ.Ν Λαμίας,

Θέμα: Προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» για την κάλυψη και λειτουργία των τμημάτων / κλινικών του Γ.Ν Λαμίας,
Ημ/νια: 23/09/2022 08:55:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ724690ΒΜ-ΗΑΡ

Προμήθεια «ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» για την κάλυψη των αναγκών κλινικών/τμημάτων του Γ.Ν Λαμίας.

Θέμα: Προμήθεια «ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» για την κάλυψη των αναγκών κλινικών/τμημάτων του Γ.Ν Λαμίας.
Ημ/νια: 23/09/2022 08:02:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΕ24690ΒΜ-Κ1Β

«ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»(CPV: 33141700-7), «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»( CPV: 33141113-4) για τρεις (3) μήνες, κατόπιν διαπραγμάτευσης της τιμής με αναδόχους προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας,

Θέμα: «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»(CPV: 33141700-7), «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»( CPV: 33141113-4) για τρεις (3) μήνες, κατόπιν διαπραγμάτευσης της τιμής με αναδόχους προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας,
Ημ/νια: 22/09/2022 14:49:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ5Θ4690ΒΜ-Γ21

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/09/2022 13:37:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94ΞΠ4690ΒΜ-ΔΦΟ

Σελίδες