ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/05/2023 13:45:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΘ04690ΒΜ-ΔΩΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/05/2023 13:43:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΚΖ4690ΒΜ-72Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/05/2023 13:42:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Λ44690ΒΜ-ΓΟ3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/05/2023 13:40:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΖΟ4690ΒΜ-ΣΕΩ

Επιτροπή Αξιολόγησης για Προληπτική Συντήρηση των Υδρόψυκτων Ψυκτικών Συγκροτημάτων Carrier & Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος χημικής κατεργασίας νερού των πύργων ψύξης

Θέμα: Επιτροπή Αξιολόγησης για Προληπτική Συντήρηση των Υδρόψυκτων Ψυκτικών Συγκροτημάτων Carrier & Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος χημικής κατεργασίας νερού των πύργων ψύξης
Ημ/νια: 30/05/2023 10:32:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΙ94690ΒΜ-67Ζ

Επιτροπή αξιολόγησης Διαγωνιστικής διαδικασίας για Ομάδα Α :Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος σταθεροποίησης πίεσης &συντήρηση. Ομάδα Β: Προμήθεια δοχείων διαστολής.

Θέμα: Επιτροπή αξιολόγησης Διαγωνιστικής διαδικασίας για Ομάδα Α :Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος σταθεροποίησης πίεσης &συντήρηση. Ομάδα Β: Προμήθεια δοχείων διαστολής.
Ημ/νια: 30/05/2023 10:08:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Β2Λ4690ΒΜ-ΦΗΥ

ΧΕ-869 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒ/ΚΟΥ (03.4644)

Θέμα: ΧΕ-869 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒ/ΚΟΥ (03.4644)
Ημ/νια: 30/05/2023 09:06:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΠ04690ΒΜ-ΗΩΛ

ΧΕ-868 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒ/ΚΟΥ (03.4921.2)

Θέμα: ΧΕ-868 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒ/ΚΟΥ (03.4921.2)
Ημ/νια: 30/05/2023 08:53:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΚΓ4690ΒΜ-Ν18

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ημ/νια: 30/05/2023 08:52:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΡΩ4690ΒΜ-ΞΟ1

Ανάθεση Ενοικίασης αναπνευστικών συσκευών για διάστημα τριών (3) μηνών

Θέμα: Ανάθεση Ενοικίασης αναπνευστικών συσκευών για διάστημα τριών (3) μηνών
Ημ/νια: 30/05/2023 08:48:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΦΨ4690ΒΜ-Π66

Επισκευή συντήρηση ενός (1) Η/Υ του τμήματος Αιματολογικού των εργαστηρίων του Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Επισκευή συντήρηση ενός (1) Η/Υ του τμήματος Αιματολογικού των εργαστηρίων του Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 30/05/2023 08:47:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν5Γ4690ΒΜ-Ω2Ρ

ΧΕ-867 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΜΙΚΡ/ΚΟΥ (03.4921.1)

Θέμα: ΧΕ-867 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΜΙΚΡ/ΚΟΥ (03.4921.1)
Ημ/νια: 30/05/2023 08:37:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΑΨ4690ΒΜ-Ν3Σ

ΧΕ-866 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒ/ΚΟΥ (03.5162.3)

Θέμα: ΧΕ-866 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒ/ΚΟΥ (03.5162.3)
Ημ/νια: 30/05/2023 08:35:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΕΕ4690ΒΜ-47Λ

ΧΕ-865 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΜΙΙΚΡΟΒ/ΚΟΥ (03.5162.2)

Θέμα: ΧΕ-865 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΜΙΙΚΡΟΒ/ΚΟΥ (03.5162.2)
Ημ/νια: 30/05/2023 08:29:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΓ64690ΒΜ-ΟΓΟ

ΧΕ-864 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒ/ΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-864 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒ/ΚΟΥ
Ημ/νια: 30/05/2023 08:21:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΦΘ4690ΒΜ-ΤΨΚ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΑΡ.02.5372 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΑΡ.02.5372 ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημ/νια: 30/05/2023 08:13:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΚ74690ΒΜ-Ζ9Η

Προμήθεια ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, για τις ανάγκες του χειρουργείου για δύο (2) μήνες, κατόπιν έρευνας αγοράς (αρ. 689/2023 Πρόσκληση), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.524,00€ χωρίς ΦΠΑ, 8.502,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο...

Θέμα: Προμήθεια ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, για τις ανάγκες του χειρουργείου για δύο (2) μήνες, κατόπιν έρευνας αγοράς (αρ. 689/2023 Πρόσκληση), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.524,00€ χωρίς ΦΠΑ, 8.502,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής .
Ημ/νια: 29/05/2023 14:45:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ384690ΒΜ-3ΨΧ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
Ημ/νια: 29/05/2023 13:39:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 674Λ4690ΒΜ-ΥΑΝ

ΧΕ-843 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΚΤ/ΚΟΥ ΑΠΟ 30/11/22 ΕΩΣ 28/2/23 (02.5070)

Θέμα: ΧΕ-843 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΚΤ/ΚΟΥ ΑΠΟ 30/11/22 ΕΩΣ 28/2/23 (02.5070)
Ημ/νια: 29/05/2023 09:53:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΕΜ4690ΒΜ-ΑΞ5

ΧΕ-856 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-856 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 29/05/2023 07:49:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Λ34690ΒΜ-Ι3Θ

Σελίδες