ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ''

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ''
Ημ/νια: 11/01/2021 10:58:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ26Ε4690ΒΜ-ΒΨΛ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
Ημ/νια: 08/01/2021 14:14:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3814690ΒΜ-ΤΓ0

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ)
Ημ/νια: 08/01/2021 13:12:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ1Ξ4690ΒΜ-Θ17

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ)
Ημ/νια: 08/01/2021 12:54:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9Μ24690ΒΜ-ΜΜΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/01/2021 12:52:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΥΖ4690ΒΜ-ΡΤΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/01/2021 12:50:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Π094690ΒΜ-8Β0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/01/2021 12:45:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Π6Ε4690ΒΜ-ΓΗ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/01/2021 12:27:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ8Ψ4690ΒΜ-Ζ7Φ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΦΠΑ

Θέμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΦΠΑ
Ημ/νια: 08/01/2021 12:22:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΣΝ4690ΒΜ-Τ2Ω

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/01/2021 12:15:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΩ94690ΒΜ-ΣΥ9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ)
Ημ/νια: 08/01/2021 11:08:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΤΘ4690ΒΜ-ΚΑΨ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ)
Ημ/νια: 08/01/2021 11:05:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΡΕ4690ΒΜ-Ν7Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.1303) (ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.1303) (ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ)
Ημ/νια: 08/01/2021 11:03:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ704690ΒΜ-ΨΘΛ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ)
Ημ/νια: 08/01/2021 10:53:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ674690ΒΜ-ΒΑΛ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ)
Ημ/νια: 08/01/2021 09:30:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 649Σ4690ΒΜ-Ζ2Ρ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ
Ημ/νια: 07/01/2021 15:15:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΩΧ4690ΒΜ-Ο3Ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/01/2021 15:06:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΕ94690ΒΜ-Π72

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/01/2021 15:04:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΣΕ4690ΒΜ-1ΜΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/01/2021 15:02:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω1ΠΣ4690ΒΜ-Ξ56

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/01/2021 14:59:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΔΛ4690ΒΜ-647

Σελίδες