ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/09/2023 09:57:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΜΗ4690ΒΜ-8ΨΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/09/2023 09:55:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΗΝ4690ΒΜ-06Τ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/09/2023 09:53:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΣΚ4690ΒΜ-ΚΡ7

ΧΕ-1705 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.4918.04)

Θέμα: ΧΕ-1705 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.4918.04)
Ημ/νια: 21/09/2023 08:38:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65Ν54690ΒΜ-ΩΒΟ

ΧΕ-1704 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.4918.03)

Θέμα: ΧΕ-1704 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.4918.03)
Ημ/νια: 21/09/2023 08:37:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΩ84690ΒΜ-Ο35

Προμήθεια καταψύκτη πλάσματος για τις ανάγκες της αιμοδοσίας του Γ. Ν. Λαμίας»

Θέμα: Προμήθεια καταψύκτη πλάσματος για τις ανάγκες της αιμοδοσίας του Γ. Ν. Λαμίας»
Ημ/νια: 20/09/2023 16:00:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΚΥ4690ΒΜ-Ζ25

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΡΙΝΙΚΟ ΣΤΑ 5lt ΕΠΙ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ για εξωτερικό ασθενή.

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΡΙΝΙΚΟ ΣΤΑ 5lt ΕΠΙ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ για εξωτερικό ασθενή.
Ημ/νια: 20/09/2023 12:55:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΚΣ4690ΒΜ-ΦΗ5

ΧΕ-1702 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ 1/7/23 ΕΩΣ 31/7/23

Θέμα: ΧΕ-1702 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ 1/7/23 ΕΩΣ 31/7/23
Ημ/νια: 20/09/2023 12:14:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΟΛ4690ΒΜ-ΤΒΘ

ΧΕ-1701 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΔΥΟ ΑΝΑΠΝ/ΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ (03.5281)

Θέμα: ΧΕ-1701 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΔΥΟ ΑΝΑΠΝ/ΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ (03.5281)
Ημ/νια: 20/09/2023 12:08:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΖΤ4690ΒΜ-ΙΤΙ

ΧΕ-1700 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Θέμα: ΧΕ-1700 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημ/νια: 20/09/2023 12:07:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΤΤ4690ΒΜ-Φ6Χ

ΧΕ-1699 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛ/ΚΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜ/ΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤ. (03.5257)

Θέμα: ΧΕ-1699 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛ/ΚΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜ/ΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤ. (03.5257)
Ημ/νια: 20/09/2023 12:06:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΠΜ4690ΒΜ-ΡΕΝ

ΧΕ-1698 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΗΣ Χ/Κ (04.5253)

Θέμα: ΧΕ-1698 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΗΣ Χ/Κ (04.5253)
Ημ/νια: 20/09/2023 12:00:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΑΞ4690ΒΜ-51Λ

ΧΕ-1697 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ Π/Θ ΚΛΙΝΙΚΗ (03.5237)

Θέμα: ΧΕ-1697 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ Π/Θ ΚΛΙΝΙΚΗ (03.5237)
Ημ/νια: 20/09/2023 11:59:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62Π44690ΒΜ-ΕΨ9

ΧΕ-1696 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (04.5241)

Θέμα: ΧΕ-1696 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (04.5241)
Ημ/νια: 20/09/2023 11:51:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο0Σ4690ΒΜ-ΥΕΨ

ΧΕ-1695 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ (03.5197)

Θέμα: ΧΕ-1695 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ (03.5197)
Ημ/νια: 20/09/2023 11:49:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ6Σ4690ΒΜ-ΡΞ6

ΧΕ-1694 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤ. ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 11/2/23 ΕΩΣ 10/5/23

Θέμα: ΧΕ-1694 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤ. ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 11/2/23 ΕΩΣ 10/5/23
Ημ/νια: 20/09/2023 11:42:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΚΑ4690ΒΜ-506

συντήρηση του υπό προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Υποέργου 9, της πράξης (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5076427), για τρία (3) έτη με δικαίωμα πενταετούς προαίρεσης μετά τη λέξη της διετούς εγγύησης καλής λειτουργίας ήτοι από το έτος 2025 έως το 2032

Θέμα: συντήρηση του υπό προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Υποέργου 9, της πράξης (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5076427), για τρία (3) έτη με δικαίωμα πενταετούς προαίρεσης μετά τη λέξη της διετούς εγγύησης καλής λειτουργίας ήτοι από το έτος 2025 έως το 2032
Ημ/νια: 20/09/2023 09:05:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΑΚ4690ΒΜ-Σ7Θ

Λήψη απόφασης για τον ορισμό Υπολόγου και την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής έτους 2023 για το Γ. Ν. Λαμίας, που αφορά μετεκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας ή φρούρησης

Θέμα: Λήψη απόφασης για τον ορισμό Υπολόγου και την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής έτους 2023 για το Γ. Ν. Λαμίας, που αφορά μετεκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας ή φρούρησης
Ημ/νια: 19/09/2023 15:29:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ63Η4690ΒΜ-5ΕΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/09/2023 14:24:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68Ζ84690ΒΜ-9ΜΡ

Προμήθεια Νευροχειρουργικού Υλικού για χειρουργεία ασθενών με Α.Μ: 0667847 και ΑΜ: 0664479 που θα πραγματοποιηθούν στις 19-09-2023, με διαπραγμάτευση τιμής με αναδόχους προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, συνολικού κόστους 4.156,00€ πλέον...

Θέμα: Προμήθεια Νευροχειρουργικού Υλικού για χειρουργεία ασθενών με Α.Μ: 0667847 και ΑΜ: 0664479 που θα πραγματοποιηθούν στις 19-09-2023, με διαπραγμάτευση τιμής με αναδόχους προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, συνολικού κόστους 4.156,00€ πλέον ΦΠΑ, 5.153,44€ με ΦΠΑ, στους ΚΑΕ 1311 και 1313 (CPV: 33140000-3) .
Ημ/νια: 19/09/2023 13:55:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7694690ΒΜ-ΟΩΣ

Σελίδες