ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 23/04/2024 11:20:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΧΦ4690ΒΜ-ΚΓΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 23/04/2024 11:17:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ6Υ4690ΒΜ-Υ1Χ

ΧΕ-858 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ (5270.01.2.1)

Θέμα: ΧΕ-858 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ (5270.01.2.1)
Ημ/νια: 23/04/2024 11:16:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ0Δ4690ΒΜ-ΕΗΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 23/04/2024 11:15:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΙΙ4690ΒΜ-ΧΕΘ

ΧΕ-857 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ (5270.01.2.4)

Θέμα: ΧΕ-857 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ (5270.01.2.4)
Ημ/νια: 23/04/2024 11:14:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Ν44690ΒΜ-Χ2Χ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟNIKOY ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟNIKOY ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»
Ημ/νια: 23/04/2024 08:17:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΖΡ4690ΒΜ-ΜΓΗ

ΧΕ-843 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-843 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 23/04/2024 08:02:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΔ94690ΒΜ-ΜΨΒ

«Προμήθεια ηλεκτρονικών υλικών για επισκευές βλαβών από το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας»

Θέμα: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υλικών για επισκευές βλαβών από το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας»
Ημ/νια: 23/04/2024 07:46:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΞ54690ΒΜ-7Α3

Προμήθεια ειδών της Ομάδας του ΠΠΥΥ2023 «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»-«ΦΑΚΟΙ» (CPV: 33122000-1, 33731110-7) σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 4.184,75 € πλέον Φ.Π.Α. και 4.931,59 € με ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας, για...

Θέμα: Προμήθεια ειδών της Ομάδας του ΠΠΥΥ2023 «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»-«ΦΑΚΟΙ» (CPV: 33122000-1, 33731110-7) σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 4.184,75 € πλέον Φ.Π.Α. και 4.931,59 € με ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
Ημ/νια: 22/04/2024 15:48:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΔΧ4690ΒΜ-ΟΟΩ

ΧΕ-849 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (5567.01.2.2.)

Θέμα: ΧΕ-849 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (5567.01.2.2.)
Ημ/νια: 22/04/2024 14:42:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΜΓ4690ΒΜ-10Γ

ΧΕ-860 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΒΙΟΨΙΕΣ ΑΠΟ 7/11/22 ΕΩΣ 25/9/23

Θέμα: ΧΕ-860 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΒΙΟΨΙΕΣ ΑΠΟ 7/11/22 ΕΩΣ 25/9/23
Ημ/νια: 22/04/2024 14:28:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 92ΔΣ4690ΒΜ-Ω0Ξ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/04/2024 14:26:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ8Ο4690ΒΜ-ΞΩΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/04/2024 14:24:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΣΚ4690ΒΜ-Ψ1Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/04/2024 14:19:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε4Ε4690ΒΜ-ΟΒ6

ΧΕ-859 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΧΕ-859 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 22/04/2024 14:17:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΑ64690ΒΜ-Ψ5Ν

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»
Ημ/νια: 22/04/2024 14:15:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΕ484690ΒΜ-Β5Τ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/04/2024 14:13:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΝΘ4690ΒΜ-Τ67

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/04/2024 14:12:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94724690ΒΜ-ΜΚΞ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/04/2024 14:05:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ71Ρ4690ΒΜ-ΧΛ3

ΧΕ-854 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ (5270.01.2.2)

Θέμα: ΧΕ-854 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ (5270.01.2.2)
Ημ/νια: 22/04/2024 14:04:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩ5Η4690ΒΜ-ΣΩ4

Σελίδες