ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/10/2021 15:04:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΡ14690ΒΜ-0ΤΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/10/2021 15:02:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΑΦ4690ΒΜ-1ΨΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/10/2021 15:00:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Ζ74690ΒΜ-Δ74

Απόφαση παράτασης σύμβασης του υπαλλήλου Αθανάσιου Κρούπα, επικουρικού υπαλλήλου

Θέμα: Απόφαση παράτασης σύμβασης του υπαλλήλου Αθανάσιου Κρούπα, επικουρικού υπαλλήλου
Ημ/νια: 29/10/2021 14:46:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΨΙ4690ΒΜ-ΖΚ2

Απόφαση παράτασης σύμβασης του Ηλία Κούγια, επικουρικού υπαλλήλου

Θέμα: Απόφαση παράτασης σύμβασης του Ηλία Κούγια, επικουρικού υπαλλήλου
Ημ/νια: 29/10/2021 14:44:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 98ΔΕ4690ΒΜ-408

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΡΑΧΑΝΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΡΑΧΑΝΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημ/νια: 29/10/2021 14:39:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Σ454690ΒΜ-1ΨΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΣΑΛΙΔΟΥ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΣΑΛΙΔΟΥ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημ/νια: 29/10/2021 14:35:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΣ54690ΒΜ-Φ8Ψ

Απόφαση παράτασης σύμβασης του Απόστολου Σαμαρά , επικουρικού υπαλλήλου

Θέμα: Απόφαση παράτασης σύμβασης του Απόστολου Σαμαρά , επικουρικού υπαλλήλου
Ημ/νια: 29/10/2021 14:33:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΦΦ4690ΒΜ-Χ3Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημ/νια: 29/10/2021 14:31:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61Ρ24690ΒΜ-ΧΩΚ

Απόφαση παράτασης σύμβασης υπαλλήλου Αφροδίτης Καρκάνη, επικουρικού υπαλλήλου

Θέμα: Απόφαση παράτασης σύμβασης υπαλλήλου Αφροδίτης Καρκάνη, επικουρικού υπαλλήλου
Ημ/νια: 29/10/2021 14:31:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 664Μ4690ΒΜ-3Ω7

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημ/νια: 29/10/2021 13:27:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΛ84690ΒΜ-ΥΗ3

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημ/νια: 29/10/2021 13:25:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΤΥ4690ΒΜ-ΩΨ1

ΠΑΤΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΑΤΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημ/νια: 29/10/2021 13:24:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68Ν04690ΒΜ-ΚΨΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΓΩ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ Χ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΓΩ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ Χ
Ημ/νια: 29/10/2021 13:05:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΛΕ4690ΒΜ-ΓΡΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΓΩ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΟΓΩ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ημ/νια: 29/10/2021 13:02:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΞΣ4690ΒΜ-3ΗΚ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ STENTS ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ STENTS ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ
Ημ/νια: 29/10/2021 13:02:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΑΖ4690ΒΜ-ΚΘΗ

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών με απευθείας ανάθεση λόγω του επείγοντος μέσω ΧΕΠ

Θέμα: Προμήθεια αναλώσιμων υλικών με απευθείας ανάθεση λόγω του επείγοντος μέσω ΧΕΠ
Ημ/νια: 29/10/2021 13:01:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ3Τ4690ΒΜ-63Φ

Εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την Ιατροδικαστική υπηρεσία που στεγάζεται στο Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την Ιατροδικαστική υπηρεσία που στεγάζεται στο Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 29/10/2021 12:59:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω28Ω4690ΒΜ-Ν8Ω

«Service του κλειστού φορτηγού οχήματος μάρκας “fiat doblo” του Γ.Ν. Λαμίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 7084»

Θέμα: «Service του κλειστού φορτηγού οχήματος μάρκας “fiat doblo” του Γ.Ν. Λαμίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 7084»
Ημ/νια: 29/10/2021 12:56:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ3Ε4690ΒΜ-ΧΑΨ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 29/10/2021 12:39:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ5Τ4690ΒΜ-85Ξ

Σελίδες