ΧΕ-93

Θέμα: ΧΕ-93
Ημ/νια: 26/02/2021 11:53:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΡΔ4690ΒΜ-ΩΡΡ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 26/02/2021 14:31:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΛ94690ΒΜ-ΟΝ3

ΧΕ-226

Θέμα: ΧΕ-226
Ημ/νια: 26/02/2021 13:32:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΤΗ4690ΒΜ-ΒΓΧ

ΧΕ-222

Θέμα: ΧΕ-222
Ημ/νια: 26/02/2021 13:29:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΛΛ4690ΒΜ-9ΡΝ

ΧΕ-264

Θέμα: ΧΕ-264
Ημ/νια: 26/02/2021 10:35:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΜΓ4690ΒΜ-ΜΘΘ

ΧΕ-263

Θέμα: ΧΕ-263
Ημ/νια: 26/02/2021 10:35:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω23Δ4690ΒΜ-63Β

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ (ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ)

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ (ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ)
Ημ/νια: 25/02/2021 17:10:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ4Α4690ΒΜ-ΛΤ6

«Λήψη απόφασης για την προμήθεια ειδών της ομάδας ‘’ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ’’ & ‘’ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ΄΄, με τιμές από προηγούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες , λόγω εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού ...

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την προμήθεια ειδών της ομάδας ‘’ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ’’ & ‘’ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ΄΄, με τιμές από προηγούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες , λόγω εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 15.621,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α »
Ημ/νια: 25/02/2021 17:10:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Π2Γ4690ΒΜ-5ΝΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ (ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ)

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ (ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ)
Ημ/νια: 25/02/2021 16:50:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΟΦ4690ΒΜ-692

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ (ΜΙΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ)

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ (ΜΙΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ)
Ημ/νια: 25/02/2021 16:45:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΓΓ4690ΒΜ-ΜΑ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ (ΒΑΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ )

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ (ΒΑΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ )
Ημ/νια: 25/02/2021 16:40:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε4Λ4690ΒΜ-ΦΝ4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΑΤΡΟ (ΚΕΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ)

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΑΤΡΟ (ΚΕΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ)
Ημ/νια: 25/02/2021 16:35:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΓΗ4690ΒΜ-7Ρ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ (ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ (ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)
Ημ/νια: 25/02/2021 16:29:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Β2Λ4690ΒΜ-ΒΜΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ (ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ (ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
Ημ/νια: 25/02/2021 16:25:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ6Τ4690ΒΜ-ΨΩ2

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ)

Θέμα: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ)
Ημ/νια: 25/02/2021 16:18:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο564690ΒΜ-ΖΩΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ)

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ)
Ημ/νια: 25/02/2021 16:17:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ0Ι4690ΒΜ-626

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟ 20-03-2020 ΚΑΙ 30-03-2020 ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟ 20-03-2020 ΚΑΙ 30-03-2020 ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ημ/νια: 25/02/2021 16:15:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΘΜ4690ΒΜ-ΓΦΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/02/2021 15:09:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΣΞ4690ΒΜ-059

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/02/2021 14:55:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΟΤ4690ΒΜ-ΩΞΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/02/2021 14:47:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 930Ν4690ΒΜ-ΧΝΑ

Σελίδες