Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - επικουρικού υπαλλήλου

Θέμα: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - επικουρικού υπαλλήλου
Ημ/νια: 05/08/2021 14:45:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 91ΤΠ4690ΒΜ-ΩΧΔ

Χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων μηνός Ιουλίου 2021

Θέμα: Χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων μηνός Ιουλίου 2021
Ημ/νια: 05/08/2021 14:40:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΛΩ4690ΒΜ-6Δ2

ΧΕ-1279

Θέμα: ΧΕ-1279
Ημ/νια: 05/08/2021 13:47:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ4Μ4690ΒΜ-1ΜΚ

ΧΕ-1280

Θέμα: ΧΕ-1280
Ημ/νια: 05/08/2021 13:44:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΒΙ4690ΒΜ-ΤΩ4

Αναβάθμιση Επέκταση και αλλαγές θέσεων του Σωληνωτού Ταχυδρομείου του Γ.Ν. Λαμίας με ανταλλακτικά » και «Συντήρηση του Σωληνωτού Ταχυδρομείου με ανταλλακτικά »

Θέμα: Αναβάθμιση Επέκταση και αλλαγές θέσεων του Σωληνωτού Ταχυδρομείου του Γ.Ν. Λαμίας με ανταλλακτικά » και «Συντήρηση του Σωληνωτού Ταχυδρομείου με ανταλλακτικά »
Ημ/νια: 05/08/2021 13:41:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Α6Ψ4690ΒΜ-ΑΞ6

Σχετικά με την έγκριση εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Αύγουστο του 2021

Θέμα: Σχετικά με την έγκριση εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Αύγουστο του 2021
Ημ/νια: 05/08/2021 11:23:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΦ74690ΒΜ-Ω1Ν

Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού αντιδραστηρίων ανοσολογικών βιοχημικων εξετασεων

Θέμα: Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού αντιδραστηρίων ανοσολογικών βιοχημικων εξετασεων
Ημ/νια: 05/08/2021 09:21:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙ1Ψ4690ΒΜ-3ΜΡ

ΧΕ-1278

Θέμα: ΧΕ-1278
Ημ/νια: 05/08/2021 08:32:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΓΙ4690ΒΜ-Π93

ΧΕ-1276

Θέμα: ΧΕ-1276
Ημ/νια: 05/08/2021 08:30:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ8Β4690ΒΜ-453

ΧΕ-1277

Θέμα: ΧΕ-1277
Ημ/νια: 05/08/2021 08:27:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΦΔ4690ΒΜ-ΛΞΓ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΛΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΛΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Ημ/νια: 05/08/2021 07:37:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΘΕ4690ΒΜ-ΕΤ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2021 12:24:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΡΒ4690ΒΜ-ΕΤΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2021 12:22:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΑ04690ΒΜ-ΟΡΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2021 12:20:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞ5Φ4690ΒΜ-735

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2021 12:13:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΠ84690ΒΜ-Ψ7Ξ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ημ/νια: 04/08/2021 14:40:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ6Ξ4690ΒΜ-9ΙΨ

Επαναφορά θέματος Θέμα 6ο, 3/29-01-2021 απόφασης Δ.Σ που αφορά στο Κληροδότημα του διαθέτη Ηλία Ζιώγα, ήτοι κατάστημα ισόγειο (Ι-1) επιφανείας 48,30 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 20/100 εξ αδιαιρέτου, επί οικοδομής κειμένης ΣΤΗΝ...

Θέμα: Επαναφορά θέματος Θέμα 6ο, 3/29-01-2021 απόφασης Δ.Σ που αφορά στο Κληροδότημα του διαθέτη Ηλία Ζιώγα, ήτοι κατάστημα ισόγειο (Ι-1) επιφανείας 48,30 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 20/100 εξ αδιαιρέτου, επί οικοδομής κειμένης ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 26 & ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΡΟΝΑ, 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ , Ο.Τ. 81082, ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , υπέρ Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας
Ημ/νια: 04/08/2021 13:41:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ8Ε4690ΒΜ-Θ1Η

ΧΕ-1263

Θέμα: ΧΕ-1263
Ημ/νια: 04/08/2021 13:14:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΟ24690ΒΜ-4ΒΛ

ΧΕ-1264

Θέμα: ΧΕ-1264
Ημ/νια: 04/08/2021 13:13:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΕΜ4690ΒΜ-6ΦΩ

ΧΕ-1262

Θέμα: ΧΕ-1262
Ημ/νια: 04/08/2021 13:11:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΨ64690ΒΜ-ΒΩ0

Σελίδες