Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών, στο Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών, στο Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 14/05/2021 14:36:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Ρ04690ΒΜ-Ψ50

Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για το Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για το Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 14/05/2021 14:26:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΝΦ4690ΒΜ-Ε5Δ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΚΑΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΚΑΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
Ημ/νια: 14/05/2021 14:25:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ2Υ4690ΒΜ-0ΛΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΚΑΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΚΑΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
Ημ/νια: 14/05/2021 14:23:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ4Ζ4690ΒΜ-0Α2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 14/05/2021 13:54:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΗΥ4690ΒΜ-4ΞΖ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 14/05/2021 12:57:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΒΑ4690ΒΜ-9ΚΒ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΠΛΟΥΖΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΠΛΟΥΖΩΝ
Ημ/νια: 14/05/2021 11:52:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤ1Υ4690ΒΜ-ΥΩΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 14/05/2021 11:19:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 97Γ24690ΒΜ-ΗΙΔ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (γιατρού για ειδίκευση) ΤΖΑΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (γιατρού για ειδίκευση) ΤΖΑΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑΣ
Ημ/νια: 14/05/2021 09:12:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΖΜ4690ΒΜ-71Ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημ/νια: 13/05/2021 14:53:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΚ94690ΒΜ-136

ΧΕ-614

Θέμα: ΧΕ-614
Ημ/νια: 13/05/2021 14:12:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω00Φ4690ΒΜ-ΝΛ3

ΧΕ-613

Θέμα: ΧΕ-613
Ημ/νια: 13/05/2021 14:11:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΘΠ4690ΒΜ-ΝΦΝ

ΧΕ-612

Θέμα: ΧΕ-612
Ημ/νια: 13/05/2021 14:01:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΔΒ4690ΒΜ-Γ2Δ

ΧΕ-611

Θέμα: ΧΕ-611
Ημ/νια: 13/05/2021 13:47:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ3Ψ4690ΒΜ-ΗΧ1

Απόφαση χορήγησης μισθολογικού κλιμακίου σε υπάλληλο με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (Δ.Κ.)

Θέμα: Απόφαση χορήγησης μισθολογικού κλιμακίου σε υπάλληλο με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (Δ.Κ.)
Ημ/νια: 13/05/2021 13:46:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΒΣ4690ΒΜ-ΑΟ7

Σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επικουρικού υπαλλήλου Δ.Κ.

Θέμα: Σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επικουρικού υπαλλήλου Δ.Κ.
Ημ/νια: 13/05/2021 13:42:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ5Φ4690ΒΜ-8ΗΜ

ΧΕ-610

Θέμα: ΧΕ-610
Ημ/νια: 13/05/2021 13:41:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Λ04690ΒΜ-ΥΕ4

«Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών, στο Γ.Ν. Λαμίας.»

Θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών, στο Γ.Ν. Λαμίας.»
Ημ/νια: 13/05/2021 13:41:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΙΞ4690ΒΜ-6ΔΠ

ΧΕ-609

Θέμα: ΧΕ-609
Ημ/νια: 13/05/2021 13:39:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΙΛ4690ΒΜ-Γ45

ΧΕ-608

Θέμα: ΧΕ-608
Ημ/νια: 13/05/2021 13:38:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΕ54690ΒΜ-Ζ5Σ

Σελίδες