ΧΕ-1810 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-1810 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 19/09/2022 14:00:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΖ24690ΒΜ-Η2Ρ

ΧΕ-1809 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-1809 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 19/09/2022 13:59:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΙΒ4690ΒΜ-ΧΚΣ

ΧΕ-1808 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-1808 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 19/09/2022 13:58:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΖΟ4690ΒΜ-ΒΝ5

ΧΕ-1775 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4795.4)

Θέμα: ΧΕ-1775 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4795.4)
Ημ/νια: 19/09/2022 10:56:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 961Α4690ΒΜ-ΛΞΝ

ΧΕ-1768 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ.(04.4631)

Θέμα: ΧΕ-1768 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ.(04.4631)
Ημ/νια: 19/09/2022 10:55:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ434690ΒΜ-ΕΤ8

Προμήθεια ειδών που εντάσσονται στην ομάδα του ΠΠΥΥ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ » & «ΜΕΛΑΝΙΑ» για την κάλυψη αναγκών τμημάτων/κλινικών του ΓΝΛαμίας, μετά από έρευνα αγοράς, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Θέμα: Προμήθεια ειδών που εντάσσονται στην ομάδα του ΠΠΥΥ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ » & «ΜΕΛΑΝΙΑ» για την κάλυψη αναγκών τμημάτων/κλινικών του ΓΝΛαμίας, μετά από έρευνα αγοράς, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.
Ημ/νια: 19/09/2022 10:52:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67Ψ24690ΒΜ-ΥΣΜ

Επισκευή Υπερηχοτομογράφου SIEMENS / ACUSON ANTARES του εξωτερικού καρδιολογικού Ιατρείου του 1ου ορόφου του Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Επισκευή Υπερηχοτομογράφου SIEMENS / ACUSON ANTARES του εξωτερικού καρδιολογικού Ιατρείου του 1ου ορόφου του Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 19/09/2022 10:39:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΝΝ4690ΒΜ-Φ0Τ

ΧΕ-1816 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ.(03.4789)

Θέμα: ΧΕ-1816 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ.(03.4789)
Ημ/νια: 19/09/2022 10:30:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ1Ξ4690ΒΜ-ΒΚ8

Προμήθεια «Οινόπνευμα Καθαρό» CPV:24322500-2 για την κάλυψη των τμημάτων /κλινικών του Γ.Ν Λαμίας κατόπιν διαπραγμάτευσης με τιμές προηγούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών.

Θέμα: Προμήθεια «Οινόπνευμα Καθαρό» CPV:24322500-2 για την κάλυψη των τμημάτων /κλινικών του Γ.Ν Λαμίας κατόπιν διαπραγμάτευσης με τιμές προηγούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών.
Ημ/νια: 19/09/2022 10:24:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΞΖ4690ΒΜ-ΗΕΝ

Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση Εξέτασης MRI, Κάτω κοιλίας οπισθοπαριτοναικού χώρου και ΟΜΣΣ για Εσωτερικό Ασθενή του ΓΝΛαμίας.

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση Εξέτασης MRI, Κάτω κοιλίας οπισθοπαριτοναικού χώρου και ΟΜΣΣ για Εσωτερικό Ασθενή του ΓΝΛαμίας.
Ημ/νια: 16/09/2022 14:20:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΑΔ4690ΒΜ-34Β

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/09/2022 13:25:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΟΥ4690ΒΜ-Ψ06

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/09/2022 13:24:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΩΛ4690ΒΜ-ΚΚΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ημ/νια: 16/09/2022 12:13:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΦΒ4690ΒΜ-ΥΦ6

Γενικό Service του επιβατικού οχήματος μάρκας “Fiat Tipo” του Γ.Ν. Λαμίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 7083

Θέμα: Γενικό Service του επιβατικού οχήματος μάρκας “Fiat Tipo” του Γ.Ν. Λαμίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 7083
Ημ/νια: 16/09/2022 11:57:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΒΒ4690ΒΜ-554

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/09/2022 11:35:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο4Υ4690ΒΜ-ΜΔΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/09/2022 11:34:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ4Ω4690ΒΜ-Κ46

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/09/2022 11:33:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΜΦ4690ΒΜ-4ΣΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/09/2022 11:32:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΤΛ4690ΒΜ-Ι42

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/09/2022 11:27:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΞΤ4690ΒΜ-ΑΕ2

ΧΕ-1862 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Φ. Α. 6/2022 & 7/2022

Θέμα: ΧΕ-1862 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Φ. Α. 6/2022 & 7/2022
Ημ/νια: 16/09/2022 10:45:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΦΥ4690ΒΜ-0ΩΠ

Σελίδες