ΧΕ-443

Θέμα: ΧΕ-443
Ημ/νια: 07/04/2021 10:36:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚ8Σ4690ΒΜ-ΔΑ8

Λήψη Απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/5278/8-3-2021 πρακτικού τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την επείγουσα προμήθεια Υγειονομικού Υλικού και λοιπών ειδών Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας αποφυγής και περιορισμού της...

Θέμα: Λήψη Απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/5278/8-3-2021 πρακτικού τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την επείγουσα προμήθεια Υγειονομικού Υλικού και λοιπών ειδών Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορονωιού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, βάσει του άρθρου 3 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ42/25-02-20).
Ημ/νια: 07/04/2021 09:24:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΡΙ4690ΒΜ-ΙΔΑ

ΧΕ-441

Θέμα: ΧΕ-441
Ημ/νια: 07/04/2021 09:06:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗ074690ΒΜ-ΠΕΕ

ΧΕ-440

Θέμα: ΧΕ-440
Ημ/νια: 07/04/2021 09:04:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΣΣ4690ΒΜ-Λ62

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ/ΝΑΡΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΠΥΥ2020

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ/ΝΑΡΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΠΥΥ2020
Ημ/νια: 07/04/2021 07:26:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΣΑ4690ΒΜ-ΤΚΑ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΟΥ,ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ,ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ , ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

Θέμα: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΟΥ,ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ,ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ , ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ
Ημ/νια: 06/04/2021 14:45:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΥΧ4690ΒΜ-5ΔΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Ημ/νια: 06/04/2021 14:35:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΑΨ4690ΒΜ-ΕΛΗ

Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 06/04/2021 14:32:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΧΑ4690ΒΜ-ΚΡΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΣΠΟΥΡΝΙΑ)

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΣΠΟΥΡΝΙΑ)
Ημ/νια: 06/04/2021 14:31:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΥΦ4690ΒΜ-ΨΚΩ

Προμήθεια αντιδραστηρίου

Θέμα: Προμήθεια αντιδραστηρίου
Ημ/νια: 06/04/2021 14:25:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ3Ω4690ΒΜ-ΗΘ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 06/04/2021 14:24:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Χ5Σ4690ΒΜ-3ΙΘ

Προμήθεια υδραυλικών υλικών για επισκευές και βλάβες του Γ.Ν. Λαμίας- ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Θέμα: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για επισκευές και βλάβες του Γ.Ν. Λαμίας- ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/04/2021 14:21:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63384690ΒΜ-ΜΛΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 06/04/2021 14:13:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ4Δ4690ΒΜ-ΦΩΒ

Εκτυπώσεις - φωτοτυπίες τοπογραφικών διαγραμμάτων

Θέμα: Εκτυπώσεις - φωτοτυπίες τοπογραφικών διαγραμμάτων
Ημ/νια: 06/04/2021 13:42:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΛΚ4690ΒΜ-ΔΡΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/04/2021 13:39:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΚΘ4690ΒΜ-9ΕΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/04/2021 13:38:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε684690ΒΜ-4ΓΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/04/2021 13:29:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω31Λ4690ΒΜ-Ι78

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

Θέμα: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
Ημ/νια: 06/04/2021 13:28:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΥ14690ΒΜ-ΦΗΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Θέμα: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 06/04/2021 13:19:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Β554690ΒΜ-56Μ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 06/04/2021 12:59:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΦΒ4690ΒΜ-ΡΥΥ

Σελίδες