ΧΕ-1683 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ 8/7/23 ΕΩΣ 7/8/23

Θέμα: ΧΕ-1683 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ 8/7/23 ΕΩΣ 7/8/23
Ημ/νια: 15/09/2023 07:53:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΔΔ4690ΒΜ-ΞΘΧ

ΧΕ-1680 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Νο1 και Νο2 ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ (03.4826)

Θέμα: ΧΕ-1680 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Νο1 και Νο2 ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ (03.4826)
Ημ/νια: 15/09/2023 07:50:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ764690ΒΜ-ΞΜΥ

ΧΕ-1679 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ (02.5347)

Θέμα: ΧΕ-1679 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ (02.5347)
Ημ/νια: 15/09/2023 07:49:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω89Θ4690ΒΜ-ΥΡΝ

ΧΕ-1678 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜ/ΦΟ (04.5092)

Θέμα: ΧΕ-1678 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜ/ΦΟ (04.5092)
Ημ/νια: 15/09/2023 07:42:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ174690ΒΜ-ΓΑΤ

ΧΕ-1677 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΣΩ-ΕΞΩ ΑΠΟ 4/7/23 ΕΩΣ 3/7/24 (02.5417)

Θέμα: ΧΕ-1677 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΣΩ-ΕΞΩ ΑΠΟ 4/7/23 ΕΩΣ 3/7/24 (02.5417)
Ημ/νια: 15/09/2023 07:38:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ15Υ4690ΒΜ-Γ1Ν

Έγκριση γνωμάτευσης εργαστηριακών εξετάσεων του Παθολογοανατομικού Τμήματος του Γ.Ν Λαμίας»

Θέμα: Έγκριση γνωμάτευσης εργαστηριακών εξετάσεων του Παθολογοανατομικού Τμήματος του Γ.Ν Λαμίας»
Ημ/νια: 14/09/2023 15:36:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ574690ΒΜ-ΘΨΣ

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Β/16432/12-09-2023 (ΑΔΑ:6Φ9Ρ4690ΒΜ-Λ1Θ, ΑΔΑΜ:23AWRD013393614) Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια Νευροχειρουργικού Υλικού για χειρουργεία ασθενών με Α.Μ.:0937447, ΑΜ:0708110 και 0845059 που θα πραγματοποιηθούν στις ...

Θέμα: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Β/16432/12-09-2023 (ΑΔΑ:6Φ9Ρ4690ΒΜ-Λ1Θ, ΑΔΑΜ:23AWRD013393614) Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια Νευροχειρουργικού Υλικού για χειρουργεία ασθενών με Α.Μ.:0937447, ΑΜ:0708110 και 0845059 που θα πραγματοποιηθούν στις 12-09-2023 και 14-09-2023, με διαπραγμάτευση τιμής με αναδόχους προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, συνολικού κόστους 6.234,00€ πλέον ΦΠΑ (7.730,16 με ΦΠΑ, ΚΑΕ: 1313,1311 , CPV: 33140000-3) .
Ημ/νια: 14/09/2023 14:34:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΓΛΚ4690ΒΜ-ΨΒΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
Ημ/νια: 14/09/2023 14:10:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΘΚ4690ΒΜ-ΔΞΓ

Λύση υπαλληλικής σχέσης Αικατερίνης Κούτρα, κλάδου ΥΕ Προσωπικού εστίασης

Θέμα: Λύση υπαλληλικής σχέσης Αικατερίνης Κούτρα, κλάδου ΥΕ Προσωπικού εστίασης
Ημ/νια: 14/09/2023 11:39:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΚΠ4690ΒΜ-ΥΑΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/09/2023 11:19:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΓΟ4690ΒΜ-Χ04

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/09/2023 11:17:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΖΕ4690ΒΜ-Β5Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/09/2023 11:15:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΡΙ4690ΒΜ-ΖΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/09/2023 11:08:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΜ94690ΒΜ-1ΟΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/09/2023 11:04:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΗΡ4690ΒΜ-0Δ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/09/2023 10:59:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Θ34690ΒΜ-Ψ5Ζ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/09/2023 10:52:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60724690ΒΜ-ΒΣΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/09/2023 10:50:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 674Μ4690ΒΜ-0ΕΧ

«Έγκριση δαπάνης για τον έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο) του αυτοκινήτου  με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-2775 μάρκας MERCEDES-BENZ Κινητής Μονάδας Αιμοδοσίας»

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για τον έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο) του αυτοκινήτου  με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-2775 μάρκας MERCEDES-BENZ Κινητής Μονάδας Αιμοδοσίας»
Ημ/νια: 14/09/2023 07:16:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68Ο04690ΒΜ-ΡΩΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/09/2023 13:52:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΜ64690ΒΜ-ΑΒΤ

Αντικατάσταση της μπάρας διαχείρισης κυκλοφορίας της κεντρικής εισόδου και επισκευή των μπαρών προς τη Διοίκηση και στην έξοδο του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Αντικατάσταση της μπάρας διαχείρισης κυκλοφορίας της κεντρικής εισόδου και επισκευή των μπαρών προς τη Διοίκηση και στην έξοδο του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 13/09/2023 13:12:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 98ΓΑ4690ΒΜ-ΞΤΔ

Σελίδες