ΧΕ-837 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.14)

Θέμα: ΧΕ-837 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.14)
Ημ/νια: 25/05/2023 10:38:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65Χ94690ΒΜ-17Ω

ΧΕ-836 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.13)

Θέμα: ΧΕ-836 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.13)
Ημ/νια: 25/05/2023 10:36:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Σ04690ΒΜ-ΡΡΜ

ΧΕ-835 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.12)

Θέμα: ΧΕ-835 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.12)
Ημ/νια: 25/05/2023 10:29:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΓΤ4690ΒΜ-ΖΦΑ

ΧΕ-834 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.11)

Θέμα: ΧΕ-834 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.11)
Ημ/νια: 25/05/2023 10:24:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6704690ΒΜ-Ρ68

ΧΕ-832 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.9)

Θέμα: ΧΕ-832 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.5131.9)
Ημ/νια: 25/05/2023 10:24:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΘΚ4690ΒΜ-ΟΗ5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 25/05/2023 08:58:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΩΨ4690ΒΜ-ΡΧ3

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 25/05/2023 08:54:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65874690ΒΜ-ΖΛΚ

Προμήθεια ανταλλακτικών για αναπνευστήρες Maquet Servo-U και Servo-I του οίκου GETINGE MAQUET

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για αναπνευστήρες Maquet Servo-U και Servo-I του οίκου GETINGE MAQUET
Ημ/νια: 25/05/2023 08:49:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΦΚ4690ΒΜ-49Η

Προμήθεια εννιά (9) σφραγίδων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια εννιά (9) σφραγίδων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 25/05/2023 08:45:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΒΘ4690ΒΜ-Λ71

Συγκρότηση Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την υπηρεσία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» (CPV 64112000-4,ΚΑΕ 0831), (CPV 60161000-4 ΚΑΕ 0829),για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας ενταγμένη στο Π.Π.Υ.Υ. 2023, για ένα(1) έτος, με δικαίωμα...

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την υπηρεσία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» (CPV 64112000-4,ΚΑΕ 0831), (CPV 60161000-4 ΚΑΕ 0829),για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας ενταγμένη στο Π.Π.Υ.Υ. 2023, για ένα(1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης δυο(2) επιπλέον έτη.
Ημ/νια: 25/05/2023 08:30:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΝ14690ΒΜ-27Κ

Έγκριση προμήθειας «ΕΝΤΥΠΑ» για την κάλυψη του Χειρουργείου και του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, κατόπιν διαπραγμάτευσης με τιμές προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Θέμα: Έγκριση προμήθειας «ΕΝΤΥΠΑ» για την κάλυψη του Χειρουργείου και του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, κατόπιν διαπραγμάτευσης με τιμές προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
Ημ/νια: 25/05/2023 08:30:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ4Λ4690ΒΜ-90Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2023 12:29:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι664690ΒΜ-7Κ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2023 12:27:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ5Η4690ΒΜ-Ξ18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2023 12:25:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΩ54690ΒΜ-Τ9Φ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2023 11:01:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΜΧ4690ΒΜ-ΔΨ3

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 24/05/2023 10:56:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3434690ΒΜ-Χ1Δ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2023 10:53:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΣΦ4690ΒΜ-Ψ30

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 24/05/2023 10:50:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ114690ΒΜ-ΩΔΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/05/2023 10:50:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 91ΔΩ4690ΒΜ-ΕΦΖ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 24/05/2023 10:45:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΓΝ4690ΒΜ-ΞΥ6

Σελίδες