ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις «Μετρήσεις ελαστικών καλυμμάτων δαπέδων κρίσιμων χώρων του Γ.Ν. Λαμίας» CPV: 51210000-7 ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.975,81€ χωρίς Φ.Π.Α , ήτοι 8.650,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% .

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
05.12.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
13.12.2022
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi_6fyt4690vm-7yl.pdf369.62 KB