ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛ. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΗΛ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ&ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού  ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 115.322,57€ χωρίς ΦΠΑ &143.000,00€ με ΦΠΑ.
ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια Διάφορου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού των κατηγοριών: α) Ηλεκτρολογικό Υλικό & β) Ηλεκτρολογικό Υλικό για πίνακες διανομής ΚΑΕ: 1429 (CPV:31681410-0, Ηλεκτρολογικό υλικό), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.096,77 χωρίς ΦΠΑ & 15.000,00€ με ΦΠΑ.
ΟΜΑΔΑ Β: Προμήθεια και Αντικατάσταση Συσσωρευτών σε 2 UPS της MGE, τύπου GALAXY PW 1000, ισχύος 60 KVA και σε 1 UPS της MGE, τύπου GALAXY PW, ισχύος 60 KVA, του Γ. Ν. Λαμίας, ΚΑΕ: 1429 (CPV:31431000-6, Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 103.225,80 χωρίς ΦΠΑ & 128.000,00€με ΦΠΑ.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
21.07.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
30.08.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon v-_13541_diakiryxi_1_signed_23proc013111850.pdf834.72 KB