ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ, ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΕΥΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΝΕΚΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ & ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γ.Ν. Λαμίας για τις «Εργασίες για την κοπή, υλοτόμηση και απομάκρυνση ατόμων πεύκης από τον περιβάλλοντα χώρο του Γ.Ν. Λαμίας λόγω νέκρωσης τμημάτων τους και υπερβολικής βλάστησης» (CPV: 77211400-6), ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.064,52 € χωρίς Φ.Π.Α 24% & 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της υπηρεσίας στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ. 2023.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
14.03.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
23.03.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi_23proc012287632.pdf387.67 KB