ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 26/08/2020 12:03:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΘΥ4690ΒΜ-6Η8

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Ημ/νια: 26/08/2020 11:48:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ44Ι4690ΒΜ-5ΔΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ
Ημ/νια: 26/08/2020 11:43:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ3Θ4690ΒΜ-ΜΑΕ

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9/2020

Θέμα: ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9/2020
Ημ/νια: 26/08/2020 11:37:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΜΛ4690ΒΜ-Π57

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3/2020

Θέμα: ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3/2020
Ημ/νια: 26/08/2020 11:26:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΝΘ4690ΒΜ-ΣΩΖ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ (12) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ (12) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ημ/νια: 26/08/2020 10:52:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΡ84690ΒΜ-ΣΥΘ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ
Ημ/νια: 26/08/2020 09:40:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΘΜ4690ΒΜ-ΟΤΚ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 26/08/2020 09:38:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 640Κ4690ΒΜ-Υ4Ε

ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Θέμα: ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Ημ/νια: 25/08/2020 10:54:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ8Δ4690ΒΜ-ΥΚ7

ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 7/2020

Θέμα: ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 7/2020
Ημ/νια: 25/08/2020 10:48:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΡΕ4690ΒΜ-Ρ1Ν

ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Θέμα: ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Ημ/νια: 25/08/2020 10:43:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ8Χ4690ΒΜ-Ε45

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ
Ημ/νια: 25/08/2020 10:39:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚ4Ν4690ΒΜ-1Τ3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ
Ημ/νια: 25/08/2020 10:36:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ834690ΒΜ-Ι11

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 25/08/2020 10:33:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΝΤ4690ΒΜ-ΚΑΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 25/08/2020 10:30:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΝΝ4690ΒΜ-8ΚΘ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 25/08/2020 10:23:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΝΕ4690ΒΜ-Α1Ω

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 25/08/2020 10:19:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΛΙ4690ΒΜ-ΘΔΒ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Ημ/νια: 25/08/2020 10:17:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ9Ν4690ΒΜ-00Δ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 25/08/2020 10:06:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΕ54690ΒΜ-ΑΤΩ

ΠΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ

Θέμα: ΠΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ
Ημ/νια: 25/08/2020 09:54:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΩΥ24690ΒΜ-ΧΔΗ

Σελίδες