ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/02/2023 13:50:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΟ64690ΒΜ-ΝΒΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Ημ/νια: 10/02/2023 13:48:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΔ94690ΒΜ-0ΥΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/02/2023 13:46:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΦΗ4690ΒΜ-ΨΑ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/02/2023 13:35:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ5Ψ4690ΒΜ-ΓΝΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/02/2023 13:21:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 91ΠΞ4690ΒΜ-ΒΑ0

ΧΕ-79 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-79 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 10/02/2023 09:18:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 636Ν4690ΒΜ-8ΒΜ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.
Ημ/νια: 10/02/2023 09:04:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΘΒ4690ΒΜ-Α4Π

ΧΕ-106 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΝ.ΛΑΜΙΑΣ.(02.4934)

Θέμα: ΧΕ-106 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΝ.ΛΑΜΙΑΣ.(02.4934)
Ημ/νια: 10/02/2023 09:03:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΙΟ4690ΒΜ-Ο39

Προμήθεια συγγράμματος για Ερμηνεία του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007) κατ’ άρθρο ερμηνεία και νομολογία.

Θέμα: Προμήθεια συγγράμματος για Ερμηνεία του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007) κατ’ άρθρο ερμηνεία και νομολογία.
Ημ/νια: 10/02/2023 09:01:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΑ04690ΒΜ-1ΧΦ

ΧΕ-107 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΘΗΝΑ) (03.5094)

Θέμα: ΧΕ-107 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ (ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΘΗΝΑ) (03.5094)
Ημ/νια: 10/02/2023 08:46:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΒΨ4690ΒΜ-ΛΞ6

ΧΕ-94 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-94 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 10/02/2023 08:24:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ4Ζ4690ΒΜ-3Τ6

ΧΕ-93 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4251.6)

Θέμα: ΧΕ-93 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4251.6)
Ημ/νια: 10/02/2023 08:17:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΖΕ4690ΒΜ-ΗΑ1

ΧΕ-81 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. (4483.4)

Θέμα: ΧΕ-81 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. (4483.4)
Ημ/νια: 10/02/2023 08:08:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ60Σ4690ΒΜ-7ΝΔ

Σελίδες