ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2020 11:11:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΨ84690ΒΜ-Π9Ζ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2020 11:06:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΕΣ4690ΒΜ-6Β0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2020 10:22:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω0Μ34690ΒΜ-ΥΚΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2020 10:16:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΞΤ4690ΒΜ-ΨΡΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2020 09:57:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 678Ω4690ΒΜ-Ξ5Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2020 09:23:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ8Ξ4690ΒΜ-Ξ5Ζ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/07/2020 08:24:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ9Ζ4690ΒΜ-ΛΣ5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Ο ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 9-07-20

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Ο ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 9-07-20
Ημ/νια: 08/07/2020 19:57:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘ0Ξ4690ΒΜ-03Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/07/2020 12:15:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΔ64690ΒΜ-Ν2Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 08/07/2020 11:49:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΔ64690ΒΜ-Κ6Γ

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΝΑΔΡ.1,2,3,4,/2020

Θέμα: ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΝΑΔΡ.1,2,3,4,/2020
Ημ/νια: 08/07/2020 10:12:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω61Ν4690ΒΜ-Φ09

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΜΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020

Θέμα: ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΜΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 08/07/2020 10:00:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΑΑ4690ΒΜ-ΞΥΥ

ΕΞΑΙΡΕΣΗΜΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020

Θέμα: ΕΞΑΙΡΕΣΗΜΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 08/07/2020 09:57:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΟΖ4690ΒΜ-Ζ79

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020

Θέμα: ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 08/07/2020 09:54:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΥΞ4690ΒΜ-Η5Κ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΜΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020

Θέμα: ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΜΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 08/07/2020 09:50:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΥΠ4690ΒΜ-ΛΜΚ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΜΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020

Θέμα: ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΜΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 08/07/2020 09:45:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΠΗ4690ΒΜ-ΨΔΡ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΜΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020

Θέμα: ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΜΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 08/07/2020 09:43:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΑΕ4690ΒΜ-ΟΚΓ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΜΑ ΜΑΙΟΥ 2020

Θέμα: ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΜΑ ΜΑΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 08/07/2020 09:40:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω01Δ4690ΒΜ-ΨΞΗ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Θέμα: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 08/07/2020 09:38:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΠΝ4690ΒΜ-8ΔΓ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Θέμα: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 08/07/2020 09:36:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΛΖ4690ΒΜ-ΕΝΩ

Σελίδες