ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/02/2023 12:52:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΑΡ4690ΒΜ-4ΓΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/02/2023 12:51:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΔΡ4690ΒΜ-ΕΨ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/02/2023 12:50:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ3Θ4690ΒΜ-ΚΨΙ

«Πρόσληψη και τοποθέτηση ωφελουμένων του Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας».

Θέμα: «Πρόσληψη και τοποθέτηση ωφελουμένων του Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας».
Ημ/νια: 13/02/2023 12:50:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 90ΞΑ4690ΒΜ-ΦΝ5

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ Ε.Σ.Υ.

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ Ε.Σ.Υ.
Ημ/νια: 13/02/2023 12:33:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΣ84690ΒΜ-02Β

ΧΕ-139 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.(03.4994)

Θέμα: ΧΕ-139 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.(03.4994)
Ημ/νια: 13/02/2023 10:28:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 971Μ4690ΒΜ-ΑΑΗ

ΧΕ-123 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-123 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 13/02/2023 10:27:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΝΩ4690ΒΜ-Ζ5Β

ΧΕ-124 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4479.2)

Θέμα: ΧΕ-124 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4479.2)
Ημ/νια: 13/02/2023 10:22:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΜΘ4690ΒΜ-Λ93

ΧΕ-125 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-125 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 13/02/2023 10:12:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ9Ω4690ΒΜ-ΙΕΡ

ΧΕ-127 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ.(5079)

Θέμα: ΧΕ-127 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ.(5079)
Ημ/νια: 13/02/2023 10:11:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ6Μ4690ΒΜ-6ΥΤ

ΧΕ-128 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ.(5060)

Θέμα: ΧΕ-128 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ.(5060)
Ημ/νια: 13/02/2023 10:10:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ0Λ4690ΒΜ-ΟΡΥ

ΧΕ-129 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ. (5052)

Θέμα: ΧΕ-129 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ. (5052)
Ημ/νια: 13/02/2023 10:09:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Η904690ΒΜ-ΟΔΡ

ΧΕ-132 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ.(4835)

Θέμα: ΧΕ-132 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ.(4835)
Ημ/νια: 13/02/2023 10:08:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΚΡ4690ΒΜ-ΠΩΚ

ΧΕ-131 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4823.6)

Θέμα: ΧΕ-131 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4823.6)
Ημ/νια: 13/02/2023 10:02:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΦΓ4690ΒΜ-ΘΡ3

ΧΕ-116 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-116 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 13/02/2023 10:01:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΜ24690ΒΜ-1ΜΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/02/2023 14:04:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΝΞ4690ΒΜ-9Ο3

ΑΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/02/2023 13:59:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΚΨ4690ΒΜ-7ΑΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/02/2023 13:58:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΔΙ4690ΒΜ-ΛΩΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/02/2023 13:56:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 935Γ4690ΒΜ-1ΡΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/02/2023 13:55:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΙΒ4690ΒΜ-ΥΒΣ

Σελίδες