προμήθειας του είδους «ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΥ Μ.Χ. ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΑ ADU»

Θέμα: προμήθειας του είδους «ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΥ Μ.Χ. ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΑ ADU»
Ημ/νια: 05/06/2020 15:05:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ0Α4690ΒΜ-56Ξ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/06/2020 14:19:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΜΑ4690ΒΜ-1ΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/06/2020 14:18:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΤΖ4690ΒΜ-ΟΓΨ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 05/06/2020 13:25:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΙΔ4690ΒΜ-ΚΙΨ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 05/06/2020 13:18:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΑΛ4690ΒΜ-Φ3Α

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Θέμα: ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Ημ/νια: 05/06/2020 12:44:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΨ34690ΒΜ-ΩΦΒ

Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης για την παραλαβή μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εξωτερικού Καρδιολογικού Ιατρείου του ΓΝΛαμίας.

Θέμα: Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης για την παραλαβή μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εξωτερικού Καρδιολογικού Ιατρείου του ΓΝΛαμίας.
Ημ/νια: 05/06/2020 12:39:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΞ64690ΒΜ-Β3Ν

Ορισμός τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης -εκτέλεσης εργασιών και ελέγχου όλων των προβλεπόμενων, του έργου ‘Υπηρεσίες Απεντόμωσης-Μυοκτονίας-Απολύμανσης-Αντιοφικής Προστασίας’ του ΓΝΛαμίας

Θέμα: Ορισμός τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης -εκτέλεσης εργασιών και ελέγχου όλων των προβλεπόμενων, του έργου ‘Υπηρεσίες Απεντόμωσης-Μυοκτονίας-Απολύμανσης-Αντιοφικής Προστασίας’ του ΓΝΛαμίας
Ημ/νια: 05/06/2020 12:32:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ8Ψ4690ΒΜ-ΚΤΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημ/νια: 05/06/2020 11:54:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΠΩ4690ΒΜ-7ΜΦ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝΥ
Ημ/νια: 05/06/2020 11:49:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΞΣ4690ΒΜ-Δ07

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΙΟΥ 2020

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 05/06/2020 11:28:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ2Ο4690ΒΜ-ΖΓ9

ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΧΕΠ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ ΑΘ. (ΓΡΑΜΜ. ΕΙΣΠΡ. 271/2020)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΧΕΠ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ ΑΘ. (ΓΡΑΜΜ. ΕΙΣΠΡ. 271/2020)
Ημ/νια: 05/06/2020 11:24:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ8Ι4690ΒΜ-ΦΗΓ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΦΚΑ ΑΜΙΣΘΙ 5/2020

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΦΚΑ ΑΜΙΣΘΙ 5/2020
Ημ/νια: 05/06/2020 11:23:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω75Ο4690ΒΜ-ΖΟΓ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ)
Ημ/νια: 05/06/2020 11:22:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΛΞ4690ΒΜ-ΧΩ3

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΙΟΥ 2020

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 05/06/2020 11:20:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΣΠ4690ΒΜ-8Ο8

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΪΟΥ 2020

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΪΟΥ 2020
Ημ/νια: 05/06/2020 11:19:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΞΕ4690ΒΜ-Ψ6Κ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΙΟΥ 2020

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 05/06/2020 11:18:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Ε84690ΒΜ-Ο59

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΪΟΥ 2020

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΪΟΥ 2020
Ημ/νια: 05/06/2020 11:15:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΤΓ4690ΒΜ-4ΞΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 05/06/2020 08:43:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΒ44690ΒΜ-ΒΝΡ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 05/06/2020 08:41:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΣ04690ΒΜ-8ΘΕ

Σελίδες