ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Ημ/νια: 12/08/2022 12:32:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΧΖ4690ΒΜ-34Μ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/08/2022 12:31:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ024690ΒΜ-ΒΟ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/08/2022 12:30:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε814690ΒΜ-Ρ1Φ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/08/2022 12:28:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΛΛ4690ΒΜ-ΥΡΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/08/2022 12:27:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΔ14690ΒΜ-61Λ

Σχετικά με την έγκριση εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Αύγουστο του 2022

Θέμα: Σχετικά με την έγκριση εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Αύγουστο του 2022
Ημ/νια: 12/08/2022 10:13:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ904690ΒΜ-5ΣΗ

Σχετικά με την έγκριση καταβολής αποζημίωσης εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Ιούνιο του 2022

Θέμα: Σχετικά με την έγκριση καταβολής αποζημίωσης εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Ιούνιο του 2022
Ημ/νια: 12/08/2022 10:03:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ0Κ4690ΒΜ-ΗΛΩ

Προμήθεια «Αντιγράφων Κλειδιών Θύρας» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια «Αντιγράφων Κλειδιών Θύρας» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 12/08/2022 08:37:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61Λ24690ΒΜ-ΨΦΤ

Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των τιμών και την αύξηση των ποσοτήτων κατά 50% της αρ. 01.3368/01-10-2021 αρχικής υπογεγραμμένης σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία ‘ECOSTER ΑΕ’ για ‘Υπηρεσίες σχετικές με Απορρίμματα & Απόβλητα ‘(CPV: 90500000-2)...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των τιμών και την αύξηση των ποσοτήτων κατά 50% της αρ. 01.3368/01-10-2021 αρχικής υπογεγραμμένης σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία ‘ECOSTER ΑΕ’ για ‘Υπηρεσίες σχετικές με Απορρίμματα & Απόβλητα ‘(CPV: 90500000-2) του ΓΝ Λαμίας’ από το ΠΠΥΥ19, για ένα(1) έτος.
Ημ/νια: 12/08/2022 08:03:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ2Τ4690ΒΜ-2ΧΛ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημ/νια: 11/08/2022 15:05:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ1204690ΒΜ-Υ3Ε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΖΕΣ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΖΕΣ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ
Ημ/νια: 11/08/2022 14:54:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΞΡ4690ΒΜ-Ρ62

Έγκριση πληρωμής των πρόσθετων εφημεριών μηνός Απριλίου 2022 λόγω υπέρβασης του ποσοστού 9% και εξόφληση του ποσού της υπέρβασης πρόσθετων εφημεριών μηνός Απριλίου 2022 του Νοσοκομείου μας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της σχετικής ΚΥΑ μετά την...

Θέμα: Έγκριση πληρωμής των πρόσθετων εφημεριών μηνός Απριλίου 2022 λόγω υπέρβασης του ποσοστού 9% και εξόφληση του ποσού της υπέρβασης πρόσθετων εφημεριών μηνός Απριλίου 2022 του Νοσοκομείου μας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της σχετικής ΚΥΑ μετά την έκδοση αυτής.
Ημ/νια: 11/08/2022 14:46:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΡ04690ΒΜ-ΚΟΨ

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση και ενεργοποίηση της προαίρεσης, λόγω αναπροσαρμογής τιμής, της υπ’αριθμ.01.4188 υπογεγραμμένης συμβάσεως με την ανάδοχο εταιρεία «BBD – ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ» για την προμήθεια ‘ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ’ στο πλαίσιο εκτέλεσης του...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση και ενεργοποίηση της προαίρεσης, λόγω αναπροσαρμογής τιμής, της υπ’αριθμ.01.4188 υπογεγραμμένης συμβάσεως με την ανάδοχο εταιρεία «BBD – ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ» για την προμήθεια ‘ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ’ στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ2020.
Ημ/νια: 11/08/2022 14:44:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΠΚ4690ΒΜ-ΣΓΡ

Λήψη Απόφασης επί του αρ. πρωτ. Β/15032/05-08-2022 πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την « ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ...

Θέμα: Λήψη Απόφασης επί του αρ. πρωτ. Β/15032/05-08-2022 πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την « ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ., ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΟΙ ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%
Ημ/νια: 11/08/2022 14:41:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΥΨ4690ΒΜ-6Β9

Έγκριση της «Προμήθειας υλικών για την αντικατάσταση μεμβρανών της Μονάδας αντίστροφης όσμωσης Β’ της Μ.Τ.Ν του Γ.Ν. Λαμίας» CPV:50000000-5, από την εταιρεία «OSMO ΑΦΟΙ ΒΙΤΑΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε » (ΑΦΜ: 093303314), συνολικού κόστους 9.990,00 € χωρίς Φ.Π.Α &...

Θέμα: Έγκριση της «Προμήθειας υλικών για την αντικατάσταση μεμβρανών της Μονάδας αντίστροφης όσμωσης Β’ της Μ.Τ.Ν του Γ.Ν. Λαμίας» CPV:50000000-5, από την εταιρεία «OSMO ΑΦΟΙ ΒΙΤΑΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε » (ΑΦΜ: 093303314), συνολικού κόστους 9.990,00 € χωρίς Φ.Π.Α & 12.387,06€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%
Ημ/νια: 11/08/2022 14:39:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΖΖ4690ΒΜ-ΕΨΜ

Ενεργοποίηση του Δικαιώματος προαίρεσης των υπ΄αριθμ. 01.4186 και 01.4187 Συμβάσεων για την προμήθεια «ΒΑΜΒΑΚΙ » (CPV:03115110-4) και «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» (CPV:33141114-2) (CPV:33771000-5), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ...

Θέμα: Ενεργοποίηση του Δικαιώματος προαίρεσης των υπ΄αριθμ. 01.4186 και 01.4187 Συμβάσεων για την προμήθεια «ΒΑΜΒΑΚΙ » (CPV:03115110-4) και «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» (CPV:33141114-2) (CPV:33771000-5), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ημ/νια: 11/08/2022 14:38:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΛΘ4690ΒΜ-ΔΛΔ

Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. πρωτ. Β/14581/29-07-2022 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 138757, για την Προμήθεια: «Δύο (2) συστήματα τρυπανιού – πριονιού μπαταριάς » ...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. πρωτ. Β/14581/29-07-2022 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 138757, για την Προμήθεια: «Δύο (2) συστήματα τρυπανιού – πριονιού μπαταριάς » (CPV:33162200-5), για τα ορθοπεδικά χειρουργεία του ΓΝ Λαμίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.322,58€ χωρίς ΦΠΑ (50.000,00€ με ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Ημ/νια: 11/08/2022 14:35:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 99ΒΥ4690ΒΜ-7ΞΡ

Λήψη απόφασης α.: για την προμήθεια «Υγρού Οξυγόνου» (cpv: 24111900-4) από την εταιρεία «ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ»(ΑΦΜ: 095167018) κατόπιν διαπραγμάτευσης, αρχομένης από 01-09-2022 έως 30-09-2022, συνολικού ποσού 29.480,00€ πλέον ΦΠΑ (36.555,20€...

Θέμα: Λήψη απόφασης α.: για την προμήθεια «Υγρού Οξυγόνου» (cpv: 24111900-4) από την εταιρεία «ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ»(ΑΦΜ: 095167018) κατόπιν διαπραγμάτευσης, αρχομένης από 01-09-2022 έως 30-09-2022, συνολικού ποσού 29.480,00€ πλέον ΦΠΑ (36.555,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και β: για την μίσθωση (cpv: 98390000-3) χρήσης εξοπλισμού ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» μηνιαίου συνολικού ποσού 120,00€ πλέον ΦΠΑ (148,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ημ/νια: 11/08/2022 14:31:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΧΒ4690ΒΜ-ΥΟΚ

«Προμήθεια για την αντικατάσταση ηλεκτρονόμου ισχύος στον πίνακα ΠΦΚΕ 3Γ6 στην αίθουσα Νο1 του Τ.Ε.Π. Χειρουργικού του Γ.Ν. Λαμίας»

Θέμα: «Προμήθεια για την αντικατάσταση ηλεκτρονόμου ισχύος στον πίνακα ΠΦΚΕ 3Γ6 στην αίθουσα Νο1 του Τ.Ε.Π. Χειρουργικού του Γ.Ν. Λαμίας»
Ημ/νια: 11/08/2022 14:03:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΞΩ4690ΒΜ-ΣΗ8

Προμήθεια «ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΓΙΑ ΜΑΠ (CPV: 33140000-3) για την κάλυψη των αναγκών κλινικών/τμημάτων του Γ.Ν Λαμίας κατόπιν διαπραγμάτευσης με τιμές προηγούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών συνολικής δαπάνης πλέον...

Θέμα: Προμήθεια «ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΓΙΑ ΜΑΠ (CPV: 33140000-3) για την κάλυψη των αναγκών κλινικών/τμημάτων του Γ.Ν Λαμίας κατόπιν διαπραγμάτευσης με τιμές προηγούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών συνολικής δαπάνης πλέον ΦΠΑ (10209,60€ ) και (12659,90) με ΦΠΑ
Ημ/νια: 11/08/2022 13:26:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΘΛ4690ΒΜ-ΖΔΦ

Σελίδες