ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/10/2022 12:20:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΜ04690ΒΜ-Π5Κ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΣΥ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΣΥ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 19/10/2022 12:18:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω83Λ4690ΒΜ-ΚΥΧ

ΧΕ-1940 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4259.1)

Θέμα: ΧΕ-1940 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4259.1)
Ημ/νια: 19/10/2022 10:37:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο984690ΒΜ-5ΨΕ

ΧΕ-1897 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4644)

Θέμα: ΧΕ-1897 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4644)
Ημ/νια: 19/10/2022 10:32:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΝΨ4690ΒΜ-13Π

ΧΕ-1904 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4669)

Θέμα: ΧΕ-1904 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4669)
Ημ/νια: 19/10/2022 10:31:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62Ν94690ΒΜ-ΧΕ8

ΧΕ-1916 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4652.1)

Θέμα: ΧΕ-1916 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4652.1)
Ημ/νια: 19/10/2022 10:30:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΙΕ4690ΒΜ-Κ8Β

ΧΕ-1979 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4389.4)

Θέμα: ΧΕ-1979 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4389.4)
Ημ/νια: 19/10/2022 10:27:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ3Λ4690ΒΜ-ΞΩΒ

ΧΕ-1899 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4682)

Θέμα: ΧΕ-1899 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4682)
Ημ/νια: 19/10/2022 10:24:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΡ64690ΒΜ-6ΚΘ

Χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: Χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων μηνός Σεπτεμβρίου 2022
Ημ/νια: 19/10/2022 10:20:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ9Δ4690ΒΜ-ΒΑΑ

ΧΕ-2120 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4633.1)

Θέμα: ΧΕ-2120 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4633.1)
Ημ/νια: 19/10/2022 09:44:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΒ84690ΒΜ-Ι3Δ

ΧΕ-2123 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4663)

Θέμα: ΧΕ-2123 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4663)
Ημ/νια: 19/10/2022 09:44:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ4Ρ4690ΒΜ-ΟΙΜ

ΧΕ-2133 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4691.2)

Θέμα: ΧΕ-2133 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4691.2)
Ημ/νια: 19/10/2022 09:43:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΠΧ4690ΒΜ-ΛΓΤ

ΧΕ-2126 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΜΗΝ.8/2022

Θέμα: ΧΕ-2126 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΜΗΝ.8/2022
Ημ/νια: 18/10/2022 10:36:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΙΞ4690ΒΜ-ΞΩΩ

ΧΕ-2136 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΠΟ 7-7-2022 ΕΩΣ 6-9-2022

Θέμα: ΧΕ-2136 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΠΟ 7-7-2022 ΕΩΣ 6-9-2022
Ημ/νια: 18/10/2022 10:35:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΛ04690ΒΜ-3ΓΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ ΛΟΥΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ HEBU

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ ΛΟΥΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ HEBU
Ημ/νια: 17/10/2022 15:59:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Ω14690ΒΜ-Β0Κ

Επισκευή του συστήματος εγγραφής (cd/dvd-robot) απεικονιστικών εξετάσεων, Epson pp-100II, για τις ανάγκες του ακτινολογικού τμήματος του 1ου Ορόφου του ΓΝ Λαμίας (CPV: 33124120-2 & 50421000-2) από την εταιρία με την επωνυμία «ICON DYNAMICS» (ΑΦΜ...

Θέμα: Επισκευή του συστήματος εγγραφής (cd/dvd-robot) απεικονιστικών εξετάσεων, Epson pp-100II, για τις ανάγκες του ακτινολογικού τμήματος του 1ου Ορόφου του ΓΝ Λαμίας (CPV: 33124120-2 & 50421000-2) από την εταιρία με την επωνυμία «ICON DYNAMICS» (ΑΦΜ:998860010), δαπάνη συνολικού ύψους (650,00€) χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι (806,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 17/10/2022 14:39:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΘ04690ΒΜ-60Γ

ΧΕ-2172 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 8, 9/2022

Θέμα: ΧΕ-2172 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 8, 9/2022
Ημ/νια: 17/10/2022 14:34:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΟ7Ι4690ΒΜ-Χ7Φ

ΧΕ-2171 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 7/2022

Θέμα: ΧΕ-2171 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 7/2022
Ημ/νια: 17/10/2022 14:33:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΩΠ4690ΒΜ-Κ4Ε

ΧΕ-2170 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 6/2022 (03.4766)

Θέμα: ΧΕ-2170 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 6/2022 (03.4766)
Ημ/νια: 17/10/2022 14:31:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΕΠ4690ΒΜ-6ΥΟ

ΧΕ-2169 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΑΪΟΥ 2022 & ΑΠΌ 1/6//22 ΕΩΣ 6/6/2022

Θέμα: ΧΕ-2169 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΑΪΟΥ 2022 & ΑΠΌ 1/6//22 ΕΩΣ 6/6/2022
Ημ/νια: 17/10/2022 14:29:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΗ64690ΒΜ-19Ξ

Σελίδες