ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 15/02/2023 13:02:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67Γ84690ΒΜ-Υ0Π

Εγγραφή και Ένταξη Εθελοντών στο Μητρώο Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας-Κοινωνικής Φροντίδας του Γ.Ν. Λαμίας (21η ομάδα)

Θέμα: Εγγραφή και Ένταξη Εθελοντών στο Μητρώο Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας-Κοινωνικής Φροντίδας του Γ.Ν. Λαμίας (21η ομάδα)
Ημ/νια: 15/02/2023 12:40:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΖΘ4690ΒΜ-ΥΙ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/02/2023 10:45:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΓ14690ΒΜ-ΥΩΝ

ΧΕ-149 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΞΞΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ 1-10-2022 ΕΩΣ 14-11-2022. (02.4999)

Θέμα: ΧΕ-149 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΞΞΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ 1-10-2022 ΕΩΣ 14-11-2022. (02.4999)
Ημ/νια: 15/02/2023 10:00:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΧΣ4690ΒΜ-Γ7Β

ΧΕ-144 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-144 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 15/02/2023 09:03:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΣΛ4690ΒΜ-Ο6Ε

ΧΕ-143 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-143 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 15/02/2023 08:58:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΥΒ4690ΒΜ-Ο6Ξ

ΧΕ-146 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΝ.8,12/2022

Θέμα: ΧΕ-146 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΝ.8,12/2022
Ημ/νια: 15/02/2023 08:48:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ0Π4690ΒΜ-3Ξ1

ΧΕ-145 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΝ.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Θέμα: ΧΕ-145 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΝ.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 15/02/2023 08:17:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΛΜ4690ΒΜ-2ΣΦ

ΧΕ-147 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Θέμα: ΧΕ-147 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
Ημ/νια: 15/02/2023 08:16:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΡΝ4690ΒΜ-ΜΜΩ

ΧΕ-148 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΗΗ-7084,ΚΗΙ-5947,ΚΗΗ-7083)

Θέμα: ΧΕ-148 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΗΗ-7084,ΚΗΙ-5947,ΚΗΗ-7083)
Ημ/νια: 15/02/2023 08:15:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3414690ΒΜ-Ζ4Υ

ΧΕ-110 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-110 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 15/02/2023 08:10:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΚ24690ΒΜ-Χ7Ψ

ΧΕ-78 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-78 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 15/02/2023 08:04:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Χ64690ΒΜ-ΩΞΔ

ΧΕ-100 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(3828 Π3)

Θέμα: ΧΕ-100 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(3828 Π3)
Ημ/νια: 15/02/2023 07:58:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΑΥ4690ΒΜ-ΜΣ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/02/2023 14:14:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΔΦ4690ΒΜ-586

«Έγκριση δαπάνης για την έκδοση κάρτας καυσαερίων (Κ.Τ.Ε.Ο) του αυτοκινήτου  με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-5947 μάρκας HYUNDAI H2»

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για την έκδοση κάρτας καυσαερίων (Κ.Τ.Ε.Ο) του αυτοκινήτου  με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-5947 μάρκας HYUNDAI H2»
Ημ/νια: 14/02/2023 14:06:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΞΥ4690ΒΜ-Θ3Α

Προμήθεια έξι (6) περιχειρίδων για την λειτουργία του Monitor τύπου BSM-2301K του οίκου ΝΙΗΟΝ ΚΟΗDEN της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια έξι (6) περιχειρίδων για την λειτουργία του Monitor τύπου BSM-2301K του οίκου ΝΙΗΟΝ ΚΟΗDEN της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 14/02/2023 13:20:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΖΥ4690ΒΜ-6ΞΚ

Επισκευή video - κολονοσκόπιου SΕRΙΕS 500 - G5, EC-530FL, S/N:1C654K448 του οίκου Fujifilm Europe του Γαστρεντερολογικού Τμήματος του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Επισκευή video - κολονοσκόπιου SΕRΙΕS 500 - G5, EC-530FL, S/N:1C654K448 του οίκου Fujifilm Europe του Γαστρεντερολογικού Τμήματος του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 14/02/2023 13:17:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ6Σ4690ΒΜ-Β10

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετεγκατάσταση του ιατροτεχνολογικού , ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού του ΚΕΦΙΑΠ στο πέτρινο κτίριο του Γ.Ν Λαμίας CPV: 60000000-8, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι 4.960,00€...

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετεγκατάσταση του ιατροτεχνολογικού , ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού του ΚΕΦΙΑΠ στο πέτρινο κτίριο του Γ.Ν Λαμίας CPV: 60000000-8, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι 4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% .
Ημ/νια: 14/02/2023 12:35:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ8Χ4690ΒΜ-ΤΧΟ

«Eπισκευή Αεροτρύπανο οστών MicroAire Smart Drive με κωδικό: 6640-200 και S/N: 3282, του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Λαμίας, (CPV:50421000-2)

Θέμα: «Eπισκευή Αεροτρύπανο οστών MicroAire Smart Drive με κωδικό: 6640-200 και S/N: 3282, του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Λαμίας, (CPV:50421000-2)
Ημ/νια: 14/02/2023 12:25:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ074690ΒΜ-8ΛΜ

Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα για την κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου του αξονικού τομογράφου του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα για την κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου του αξονικού τομογράφου του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 14/02/2023 12:00:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι254690ΒΜ-29Β

Σελίδες