ΧΕ-137 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4023.05)

Θέμα: ΧΕ-137 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4023.05)
Ημ/νια: 21/02/2023 07:21:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΘ34690ΒΜ-2ΗΑ

Τροποποιήσεις εφημεριών μηνός Δεκεμβρίου 2022

Θέμα: Τροποποιήσεις εφημεριών μηνός Δεκεμβρίου 2022
Ημ/νια: 20/02/2023 15:20:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ8Η4690ΒΜ-4ΑΤ

Προμήθεια ενός(1) αισθητήρα οξυμετρίας SPO2 για την λειτουργία του Monitor τύπου IM60 του οίκου EDAN της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια ενός(1) αισθητήρα οξυμετρίας SPO2 για την λειτουργία του Monitor τύπου IM60 του οίκου EDAN της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 20/02/2023 13:17:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΚΑ4690ΒΜ-ΦΗ6

Επισκευή του κλειστού φορτηγού οχήματος μάρκας “FIAT DOBLO” του ΓΝ. Λαμίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 7084

Θέμα: Επισκευή του κλειστού φορτηγού οχήματος μάρκας “FIAT DOBLO” του ΓΝ. Λαμίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 7084
Ημ/νια: 20/02/2023 12:46:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΩΙ4690ΒΜ-ΞΟΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/02/2023 12:03:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ984690ΒΜ-8ΞΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/02/2023 11:58:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΠΘ4690ΒΜ-7ΧΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/02/2023 11:55:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 945Α4690ΒΜ-Α1Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/02/2023 11:53:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΨ44690ΒΜ-ΖΞΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/02/2023 11:18:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΛΠ4690ΒΜ-ΕΣΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/02/2023 11:16:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΓΗ4690ΒΜ-Ξ35

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/02/2023 11:13:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΨΥ4690ΒΜ-5ΞΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/02/2023 11:11:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ784690ΒΜ-Η0Π

ΧΕ-138 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΕΦΑΡΜ.ΛΟΓΗΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ 4-4-2022 ΕΩΣ 3-10-2022

Θέμα: ΧΕ-138 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΕΦΑΡΜ.ΛΟΓΗΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ 4-4-2022 ΕΩΣ 3-10-2022
Ημ/νια: 20/02/2023 10:31:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΛΠ4690ΒΜ-9Ν0

ΧΕ-158 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ (03.4903)

Θέμα: ΧΕ-158 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ (03.4903)
Ημ/νια: 20/02/2023 10:14:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΛΨ4690ΒΜ-Γ8Ο

ΧΕ-157 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ORACLE FULL USE &ORACLE ASFU ( ΑΠΟ 15/8/22 ΕΩΣ 14/11/22)

Θέμα: ΧΕ-157 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ORACLE FULL USE &ORACLE ASFU ( ΑΠΟ 15/8/22 ΕΩΣ 14/11/22)
Ημ/νια: 20/02/2023 10:13:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΨ54690ΒΜ-Φ7Κ

ΧΕ-156 ΣΕΙΡΑ Α/2023 PROMHUEIA ROLA SKIASHS (02.5078)

Θέμα: ΧΕ-156 ΣΕΙΡΑ Α/2023 PROMHUEIA ROLA SKIASHS (02.5078)
Ημ/νια: 20/02/2023 10:11:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63Ξ04690ΒΜ-ΩΔΝ

ΧΕ-155 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (03.4912)

Θέμα: ΧΕ-155 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (03.4912)
Ημ/νια: 20/02/2023 10:11:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΚ74690ΒΜ-81Ξ

ΧΕ-154 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.4883)

Θέμα: ΧΕ-154 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (03.4883)
Ημ/νια: 20/02/2023 10:09:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΝΧ4690ΒΜ-Α2Β

ΧΕ-153 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟ (03.4895)

Θέμα: ΧΕ-153 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟ (03.4895)
Ημ/νια: 20/02/2023 10:09:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ9Φ4690ΒΜ-8ΑΙ

ΧΕ-171 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ 12-9-2022 ΕΩΣ 11-12-2022

Θέμα: ΧΕ-171 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ 12-9-2022 ΕΩΣ 11-12-2022
Ημ/νια: 20/02/2023 10:05:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΨΙ4690ΒΜ-ΛΓΥ

Σελίδες