ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/01/2024 11:55:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ4Π4690ΒΜ-Υ3Θ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/01/2024 11:20:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΤΗ4690ΒΜ-ΓΒΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/01/2024 11:08:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΞ84690ΒΜ-ΑΥ5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/01/2024 11:07:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ71Ν4690ΒΜ-ΠΘΨ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 22 τ.μ. ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 22 τ.μ. ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 29/01/2024 10:27:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΣΗ4690ΒΜ-Β6Ν

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Ο ΣΤΙΣ 26-01-2024

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Ο ΣΤΙΣ 26-01-2024
Ημ/νια: 26/01/2024 12:37:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 92Ν64690ΒΜ-ΣΞΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ)

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ)
Ημ/νια: 26/01/2024 11:58:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΨΑ4690ΒΜ-25Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 26/01/2024 11:43:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ52Υ4690ΒΜ-Θ6Υ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 2023

Θέμα: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 2023
Ημ/νια: 26/01/2024 11:38:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 992Ψ4690ΒΜ-ΚΓΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 26/01/2024 11:25:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65Υ64690ΒΜ-ΝΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 26/01/2024 11:24:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ8Ξ4690ΒΜ-ΚΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 26/01/2024 09:07:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ5Φ4690ΒΜ-0ΑΒ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΧ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Ο ΣΤΙΣ 25-01-2024

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΧ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Ο ΣΤΙΣ 25-01-2024
Ημ/νια: 25/01/2024 15:16:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67Χ54690ΒΜ-ΛΙΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/01/2024 14:26:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΨΦ4690ΒΜ-Τ08

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/01/2024 14:24:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΘΝ4690ΒΜ-4ΓΒ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 22 τ.μ. ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 22 τ.μ. ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 25/01/2024 14:05:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6ΟΡ4690ΒΜ-8ΩΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 25/01/2024 13:37:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8794690ΒΜ-ΞΔ0

ΧΕ-17 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-17 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 25/01/2024 12:50:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ97Σ4690ΒΜ-2Γ2

ΧΕ-16 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Θέμα: ΧΕ-16 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 25/01/2024 12:48:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒΓΩ4690ΒΜ-ΣΥ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/01/2024 09:12:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69Α44690ΒΜ-1ΡΛ

Σελίδες