ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/07/2020 13:28:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΙΩ4690ΒΜ-ΠΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/07/2020 13:24:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΣΠ4690ΒΜ-1Υ7

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ημ/νια: 21/07/2020 12:38:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ3Ψ4690ΒΜ-2ΧΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/07/2020 12:21:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΩΗ4690ΒΜ-ΥΔ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗTΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ''ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ'' ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗTΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ''ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ'' ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ημ/νια: 21/07/2020 12:21:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΜΙ4690ΒΜ-ΡΑΧ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2018, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΠΟΣΟΥ 56.702,50 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, 66.310,54€ ΜΕ ΦΠΑ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2018, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΠΟΣΟΥ 56.702,50 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, 66.310,54€ ΜΕ ΦΠΑ
Ημ/νια: 21/07/2020 12:16:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΦΙ4690ΒΜ-2ΛΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/07/2020 12:16:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗ7Α4690ΒΜ-7ΧΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/07/2020 11:10:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΩ54690ΒΜ-ΧΨΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/07/2020 11:02:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ074690ΒΜ-ΖΞΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/07/2020 10:39:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΨ94690ΒΜ-ΒΔΙ

Προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων σιδήρων σε παράθυρα του Γ.Ν.Λαμίας & τοποθέτηση μπάρας

Θέμα: Προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων σιδήρων σε παράθυρα του Γ.Ν.Λαμίας & τοποθέτηση μπάρας
Ημ/νια: 21/07/2020 10:00:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛ064690ΒΜ-67Δ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 21/07/2020 09:18:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΚΘ4690ΒΜ-ΧΦ2

Aνάδειξη Aναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Ανάπτυξης και Εγκατάστασης Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015, για την Πιστοποίηση όλων των Τμημάτων της Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Λαμίας”.

Θέμα: Aνάδειξη Aναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Ανάπτυξης και Εγκατάστασης Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015, για την Πιστοποίηση όλων των Τμημάτων της Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Λαμίας”.
Ημ/νια: 20/07/2020 14:05:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΤΕ4690ΒΜ-5ΚΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/07/2020 12:43:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΧΡ4690ΒΜ-02Τ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/07/2020 12:41:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ574690ΒΜ-ΞΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/07/2020 12:39:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68Γ34690ΒΜ-ΗΓΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/07/2020 12:36:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61ΕΝ4690ΒΜ-8ΨΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/07/2020 12:18:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ6Ι4690ΒΜ-ΣΗΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/07/2020 12:14:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΔΓ4690ΒΜ-ΝΟ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/07/2020 11:58:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΨΙ4690ΒΜ-Δ2Ψ

Σελίδες