ΧΕ-2186 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ 11-5-2022 ΕΩΣ 10-8-2022.(01.3767)

Θέμα: ΧΕ-2186 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ 11-5-2022 ΕΩΣ 10-8-2022.(01.3767)
Ημ/νια: 27/10/2022 12:15:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΛ64690ΒΜ-1ΟΜ

Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ: 22PROC011487406) μέσω isupplies(α/α: 674) για την Ανανέωση των Aδειών Λογισμικού Προστασίας από Ιούς (Antivirus) & Λογισμικού Patch Management Module για χρονικό διάστημα...

Θέμα: Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ: 22PROC011487406) μέσω isupplies(α/α: 674) για την Ανανέωση των Aδειών Λογισμικού Προστασίας από Ιούς (Antivirus) & Λογισμικού Patch Management Module για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
Ημ/νια: 27/10/2022 12:11:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΟ14690ΒΜ-ΓΒΒ

Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής όλων των ειδών που προέρχονται από την προμήθεια του ΔΟΜ για το ΓΝΛαμίας, η οποία και θα συντάξει πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και ελέγχου αναγράφοντας απαραίτητα είδος, ποσότητα, σειριακό αριθμό.

Θέμα: Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής όλων των ειδών που προέρχονται από την προμήθεια του ΔΟΜ για το ΓΝΛαμίας, η οποία και θα συντάξει πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και ελέγχου αναγράφοντας απαραίτητα είδος, ποσότητα, σειριακό αριθμό.
Ημ/νια: 27/10/2022 12:08:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΥΑ4690ΒΜ-ΤΝΘ

ΧΕ-1974 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4520.5)

Θέμα: ΧΕ-1974 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4520.5)
Ημ/νια: 27/10/2022 12:08:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΓΕ4690ΒΜ-3ΗΕ

ΧΕ-2213 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.(ΚΗΗ 2775) (03.4794)

Θέμα: ΧΕ-2213 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.(ΚΗΗ 2775) (03.4794)
Ημ/νια: 27/10/2022 12:07:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 97Φ44690ΒΜ-ΙΟΑ

ΧΕ-2212 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ.(03.4808)

Θέμα: ΧΕ-2212 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ.(03.4808)
Ημ/νια: 27/10/2022 12:06:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ304690ΒΜ-2ΘΠ

ΧΕ-2211 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ.(03.4829)

Θέμα: ΧΕ-2211 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ.(03.4829)
Ημ/νια: 27/10/2022 12:05:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66Θ84690ΒΜ-Ζ61

ΧΕ-2210 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.(03.4816)

Θέμα: ΧΕ-2210 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.(03.4816)
Ημ/νια: 27/10/2022 12:04:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΡΒ4690ΒΜ-Γ99

ΧΕ-2209 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.(02.4821)

Θέμα: ΧΕ-2209 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.(02.4821)
Ημ/νια: 27/10/2022 12:04:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 90ΑΔ4690ΒΜ-ΗΞΦ

ΧΕ-2146 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4696.1)

Θέμα: ΧΕ-2146 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4696.1)
Ημ/νια: 26/10/2022 14:25:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΦΡ4690ΒΜ-Ι4Λ

ΧΕ-2088 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4692.1)

Θέμα: ΧΕ-2088 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4692.1)
Ημ/νια: 26/10/2022 14:19:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΣΓ4690ΒΜ-6ΞΣ

ΧΕ-2141 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-2141 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 26/10/2022 14:12:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΤΛ4690ΒΜ-2ΣΤ

ΧΕ-2131 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4684.5)

Θέμα: ΧΕ-2131 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4684.5)
Ημ/νια: 26/10/2022 14:05:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΔΣ4690ΒΜ-87Π

ΧΕ-2010 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4599.1)

Θέμα: ΧΕ-2010 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4599.1)
Ημ/νια: 26/10/2022 13:58:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΠ74690ΒΜ-Θ67

ΧΕ-2205 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4688)

Θέμα: ΧΕ-2205 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4688)
Ημ/νια: 26/10/2022 13:52:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΤΡ4690ΒΜ-ΒΥΛ

ΧΕ-2005 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4572)

Θέμα: ΧΕ-2005 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4572)
Ημ/νια: 26/10/2022 13:46:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΞΦ4690ΒΜ-ΘΩ2

ΧΕ-1985 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4528)

Θέμα: ΧΕ-1985 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4528)
Ημ/νια: 26/10/2022 13:39:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ3Φ4690ΒΜ-8Υ4

ΧΕ-2188 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-2188 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 26/10/2022 13:32:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠΠΨ4690ΒΜ-1ΟΛ

ΧΕ-2008 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4586.2)

Θέμα: ΧΕ-2008 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4586.2)
Ημ/νια: 26/10/2022 13:26:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Ν24690ΒΜ-2ΣΒ

ΧΕ-2193 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ.(02.4743)

Θέμα: ΧΕ-2193 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ.(02.4743)
Ημ/νια: 26/10/2022 11:43:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΧ34690ΒΜ-Ν1Κ

Σελίδες