Επιτροπή Αξιολόγησης για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ» (CPV: 33141620-2)για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας,

Θέμα: Επιτροπή Αξιολόγησης για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ» (CPV: 33141620-2)για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας,
Ημ/νια: 29/11/2023 08:34:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΒ54690ΒΜ-ΖΘ5

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 29/11/2023 08:33:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΕΣ4690ΒΜ-Β60

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 29/11/2023 08:32:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΣΙ4690ΒΜ-0ΣΠ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΡΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΡΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 29/11/2023 08:27:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΙΩ4690ΒΜ-5Μ0

Προμήθεια Νευροχειρουργικού Υλικού για χειρουργική επέμβαση ασθενούς με ΑΜ: 0840937 που θα πραγματοποιηθεί στις 28-11-2023, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 5.208,52 € με ΦΠΑ.

Θέμα: Προμήθεια Νευροχειρουργικού Υλικού για χειρουργική επέμβαση ασθενούς με ΑΜ: 0840937 που θα πραγματοποιηθεί στις 28-11-2023, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν.4412/2016, συνολικής δαπάνης 5.208,52 € με ΦΠΑ.
Ημ/νια: 28/11/2023 13:09:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι4Θ4690ΒΜ-Ξ5Β

Την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής,για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: Την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής,για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»
Ημ/νια: 28/11/2023 10:40:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60Τ34690ΒΜ-8ΘΠ

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΚΜ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΚΜ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ»
Ημ/νια: 28/11/2023 10:31:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΠΚ4690ΒΜ-ΩΧΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 28/11/2023 10:02:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 97544690ΒΜ-ΡΩΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 28/11/2023 10:01:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΖΥ4690ΒΜ-ΥΔ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 28/11/2023 09:59:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΕΙ4690ΒΜ-ΨΤΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 28/11/2023 09:56:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ184690ΒΜ-Ι4Ω

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 28/11/2023 09:54:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 968Ω4690ΒΜ-ΞΩΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 28/11/2023 09:50:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΥΠ4690ΒΜ-Τ6Μ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 28/11/2023 09:44:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΕΣ4690ΒΜ-ΖΦ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 28/11/2023 09:37:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΗ04690ΒΜ-0ΒΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 28/11/2023 09:35:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ374690ΒΜ-94Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 28/11/2023 09:34:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ2Β4690ΒΜ-9Γ2

Λήψη απόφασης για την «Συντήρηση και τον τεχνικό έλεγχο λειτουργίας του ακτινογραφικού μηχανήματος τύπου EVOLUTION X3000-2C του τακτικού εξωτερικού οδοντιατρικού ιατρείου του 1ου ορόφου του Γ.Ν. Λαμίας» από την εταιρεία «DENTALSUM» (CPV:50421000-2),...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την «Συντήρηση και τον τεχνικό έλεγχο λειτουργίας του ακτινογραφικού μηχανήματος τύπου EVOLUTION X3000-2C του τακτικού εξωτερικού οδοντιατρικού ιατρείου του 1ου ορόφου του Γ.Ν. Λαμίας» από την εταιρεία «DENTALSUM» (CPV:50421000-2), συνολικού κόστους 380,00€ χωρίς ΦΠΑ, 471,20€ με ΦΠΑ 24%.
Ημ/νια: 27/11/2023 14:51:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΩΔ4690ΒΜ-ΨΤ3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 27/11/2023 14:03:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΤΥ4690ΒΜ-Ε4Ω

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 27/11/2023 14:01:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 95Ι84690ΒΜ-ΔΤΡ

Σελίδες