Το Γ.Ν.Λαμίας προκηρύσσει διαγωνισμό για τις εργασίες διαμόρφωσης χώρων...

Το Γ.Ν.Λαμίας προκηρύσσει Β΄ Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό....

Το Γ.Ν Λαμίας επαναπροκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές.....

Το Γ.Ν.Λαμίας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη.....