Υποχρεώσεις του Γ.Ν.Λαμίας απέναντι στους Εθελοντές και τις Εθελοντικές Ομάδες Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας

Το Γ.Ν.Λαμίας οφείλει:

  • Να είναι κατάλληλα προετοιμασμένο ώστε να υποστηρίξει και να εκπαιδεύει  τον εθελοντή κατά τη διάρκεια της εθελοντικής εργασίας

 

  • Να εγγυάται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τον εθελοντή καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας

 

  • Να παρέχει στον εθελοντή την κατάλληλη προσωπική υποστήριξη σχετικά με τα καθήκοντά του ενώ ο επικεφαλής του τομέα διευκολύνει την ενσωμάτωσή του στο Νοσοκομείο και είναι αποδέκτης για τα τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα

 

  • Να διασφαλίζει ότι κάθε εθελοντική δραστηριότητα - εργασία που αναλαμβάνουν οι εθελοντές θα τους προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες για την εξέλιξή τους μέσα από διαδικασίες μη τυπικής και ανεπίσημης μάθησης

 

  • Να έχει την ευθύνη να καταρτίσει τον εθελοντή, εφόσον αυτό απαιτείται και κρίνεται απαραίτητο και να τηρεί το προσωπικό του Σημειωματάριο Κατάρτισης (το οποίο θα συντάσσει το Α.Τ.Ε.Π.Ε.Σ.Ε.)

 

  • Να παρέχει δωρεάν:

- Στους εθελοντές την «Κάρτα Ταυτοποίησης Εθελοντή»

- Στα μέλη των εθελοντικών ομάδων «Κάρτα Ταυτοποίησης Εθελοντικής Ομάδας»  

- Διακριτικό κοντομάνικο (T-shirt)  και μακρυμάνικο μπλουζάκι (φούτερ) στους εθελοντές και στα μέλη των εθελοντικών ομάδων και τα οποία θα φέρουν στο μπροστινό μέρος το διακριτικό σήμα του Νοσοκομείου μας και θα αναγράφουν τον φορέα μας «Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» και στο πίσω μέρος «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ»

Εάν οι εθελοντές είναι πιστοποιημένα μέλη Εθελοντικής Ομάδας Υγείας -Κοινωνικής Φροντίδας, εάν το επιθυμεί η Εθελοντική Ομάδα, θα μπορούν να φορούν το διακριτικό μπλουζάκι της εθελοντικής ομάδας που ανήκουν, αρκεί να φορούν την «Κάρτα Ταυτοποίησης Εθελοντικής Ομάδας» του Νοσοκομείου.

 

  • Να ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προξενεί ο εθελοντής ή το μέλος της εθελοντικής ομάδας κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης στη Φορέα, κατ’ άρθρο 922 και 334 ΑΚ.

 

  • Δεν εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία στις περιπτώσεις εθελοντικής απασχόλησης.

 

Θεσπίζει διαδικασίες επιβράβευσης των εθελοντών και των εθελοντικών ομάδων και πιστοποιεί την εργασία των εθελοντών και των μελών των εθελοντικών ομάδων οι οποίοι θα λαμβάνουν πιστοποιητικό παροχής εθελοντικής εργασίας και συστατική επιστολή εφόσον έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον 30 ώρες εθελοντικής εργασίας.