Τομείς δραστηριότητας των Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας στο Νοσοκομείο μας

Το αντικείμενο εργασίας των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων Υγείας-Κοινωνικής Φροντίδας, θα διέπεται υποχρεωτικά από τον Συντονιστή Φορέα του Μητρώου Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας ήτοι το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, που θα εκφράζεται εν προκειμένου με την Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.) ορισθείσα για τον σκοπό αυτό.

Οι εθελοντές και εθελοντικές ομάδες Υγείας-Κοινωνικής Φροντίδας οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες της Επιτροπής Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.) και των Υπευθύνων Επίβλεψης και Υποστήριξης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας (ανά τμήμα, τομέα ή ειδικότητα) στην εκτέλεση της εθελοντικής τους προσφοράς, όπως αυτή ειδικά θα υπαγορεύεται και ενδεικτικά οι εθελοντές θα παρέχουν εθελοντικά την εργασία τους στο Γ.Ν.Λαμίας, στους κάτωθι τομείς ενδιαφέροντος εθελοντικής προσφοράς (με την επιφύλαξη των οριζομένων σε αυτή την παράγραφο):

Tομείς ενδιαφέροντος εθελοντικής προσφοράς

 • Βοηθητικές εργασίες σε τμήμα του Νοσοκομείου - ΚΕΦΙΑΠ

 

 • Βοηθητικές εργασίες στη βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου

 

 • Βοηθητικές εργασίες στον κήπο του Νοσοκομείου

 

 • Τήρηση της καθαριότητας και της τάξης του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου

 

 • Παροχή πληροφοριών, καθοδήγηση-συνοδεία ασθενών/συνοδών σε διοικητικές διαδικασίες και εξυπηρέτηση-διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία & κοινωνικά ευπαθών ατόμων

 

 • Διευκόλυνση πρόσβασης αλλόγλωσσων στο Νοσοκομείο

 

 • Υποστήριξη στην διοργάνωση ενημερωτικών Ημερίδων, Εκδηλώσεων και Ομιλιών σχετικά με την Πρόληψη, Προαγωγή και  Αγωγή Υγείας του πληθυσμού

 

 • Υποστήριξη σε ενημερωτικές εκστρατείες διενέργειας προληπτικών ελέγχων του πληθυσμού σε θέματα Υγείας και Πρόνοιας, σε Κινητές Μονάδες Πρόληψης κ.α. σε συνεργασία και με άλλους Εθελοντικούς Οργανισμούς (Χαμόγελο Του Παιδιού, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κ.α.)

 

 • Υποστήριξη σε δράσεις προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού & του Οικογενειακού Προγραμματισμού στο Νοσοκομείο και στην κοινότητα

 

 • Δημιουργική απασχόληση παιδιών-ψυχαγωγία ασθενών & διάθεση καλλιτεχνικών δεξιοτήτων

 

 • Οργάνωση και υποστήριξη εορταστικών εκδηλώσεων του Νοσοκομείου

 

 • Υλική προσφορά για την κάλυψη αναγκών των άπορων ασθενών

 

 • Συμμετοχή σε δράσεις έκτακτης ανάγκης - κρίσεων (φωτιάς, σεισμού, πλημύρας κ.α.)

 

 • Άλλο (Προτείνουν οι αιτούντες)

 

* Είναι πολύ σημαντικό να συμμετάσχουν όλοι οι εθελοντές και εθελοντικές ομάδες στις δράσεις έκτακτης ανάγκης - κρίσεων του Γ.Ν.Λαμίας