Κορωνοϊός: Η σωστή χρήση της μάσκας

Οδηγίες Χρήσης Μάσκας -  Πατήστε για το ελληνικό και το αγγλικό βίντεο