ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Με επιτυχία διοργανώθηκε το Πιστοποιημένο Σεμινάριο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης - European Resuscitaion Council, στην Άμεση Υποστήριξη της Ζωής (Immediate Life Support ILS).

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 24 Ιατροί και Νοσηλευτές και πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Το παραπάνω πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Συντονιστή Διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και την έγκριση της Διοίκησης του Γ.Ν Λαμίας.
Οργάνωση - Υποστήριξη του προγράμματος:
• Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
• Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου, Ποιότητας , Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Συνεχίζουμε......