ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΠΟ ΚΕΥΠ 2019

Για άλλη μια φορά η χορωδία του ΚΕΥΠ μας τίμησε ψάλλοντάς μας τα κάλαντα των Χριστουγέννων.
Ευχόμαστε με την σειρά μας στον Διοικητή Ταξίαρχο Αρ. Περρή, τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και τους εφέδρους της φρουράς, καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευτυχία.