ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΤΡΑΡΙΕΡΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΡΤΕΛΟΘΗΚΩΝ A4 & Α5 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια συρταριέρων κρεμαστών καρτελοθηκών A4 & Α5 για τις ανάγκες του τμήματος Ημερήσιας Νοσηλείας και του Ψυχιατρικού τμήματος Γ.Ν. Λαμίας» δαπάνη συνολικού ύψους 3.360,00€ χωρίς Φ.Π.A 24% , ήτοι 4.166,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο της προμήθειας στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2024.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
08.07.2024
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
15.07.2024
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 24proc015080935.pdf180.37 KB