ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : για την «Αντικατάσταση της υγρομόνωσης του δώματος των χειρουργείων 4ΟΥ ορόφου του Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ» (CPV: 45300000-0) ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% & 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
07.06.2024
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
17.06.2024
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 24proc014900034_prosklisi.pdf337.16 KB