ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛ. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ,ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ&ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τα κάτωθι: 

ΟΜΑΔΑ Α :

1.Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος σταθεροποίησης πίεσης για το δίκτυο θερμού νερού του Γ. Ν. Λαμίας, συνολικού προϋπολογισμού 34.677,43€ χωρίς Φ.Π.Α & 43.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% στον ΚΑΕ 1429 CPV: 444115210-4.

2.Παροχή υπηρεσίας συντήρησης με πλήρη κάλυψη των ανταλλακτικών πλην των αναλωσίμων, για τρία (3) έτη για την ανωτέρω προμήθεια μετά τη λήξη της εγγύηση καλής λειτουργίας, συνολικού προϋπολογισμού 4.032,26€ χωρίς Φ.Π.Α & 5.000,00€ συμπεριλ. του Φ.Π.Α 24% στον ΚΑΕ 0439 CPV: 50000000-5.

3.Μονομερές δικαίωμα προαίρεσης με πλήρη κάλυψη των ανταλλακτικών πλην των αναλωσίμων για επιπλέον πέντε χρόνια (μετά την καλή λειτουργία και μετά το 5ο έτος συντήρησης) μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας, συνολικού προϋπολογισμού 10.080,64€ χωρίς Φ.Π.Α & 12.500,00€ συμπεριλ. του Φ.Π.Α 24% στον ΚΑΕ 0439 CPV: 50000000-5.

ΟΜΑΔΑ Β :       

1.Προμήθεια δοχείων διαστολής για το δίκτυο ψυχρού νερού του Γ. Ν. Λαμίας, προϋπολογισμού 3.145,16€ χωρίς Φ.Π.Α & 3.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% στον ΚΑΕ 1429 CPV:44115210-4.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
18.05.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
09.06.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon v-9315_diakiryxi_systima_exis.piesis_1signed_23proc012691409.pdf703.64 KB