ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BENDER)»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BENDER)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 87.096,70€ πλέον Φ.Π.Α & 108.000,00€ με Φ.Π.Α 24% στον ΚΑΕ 1429 CPV:
(316800000-6-προμήθειες ηλεκτρικών ειδών και εξαρτημάτων).

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
25.05.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
19.06.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon v-9672_diakiryxi_1_signed23proc012726361.pdf580.24 KB