ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την Υπηρεσία : «Προληπτική Επισκευαστική και Εξειδικευμένη Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη χωρίς ανταλλακτικά των Λεβήτων, των Ατμογεννητριών, και των αντίστοιχων Καυστήρων τους, καθώς και της Δεξαμενής Τροφοδοσίας Ύδατος, του Θερμικού Απαερωτή και του Δοχείου Συμπυκνωμάτων ατμού που τροφοδοτούν τις Ατμογεννήτριες & της εγκατάστασης του Φυσικού Αερίου του Γ. Ν. Λαμίας», προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.330,645 € χωρίς Φ.Π.Α & 20.250,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για δύο (2) επιπλέον έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.991,935€ χωρίς ΦΠΑ και 60.750,00€ με Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2024.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
26.04.2024
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
22.05.2024
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon v_8764_diakiryxi_kato_ton_orion_signed24proc014673203.pdf3.27 MB