ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ''ΣΥΡΙΓΓΕΣ - ΒΕΛΟΝΕΣ''

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
06.09.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
20.09.2023