Βιβλιοθήκη

Υπεύθυνος-εθελοντής βιβλιοθήκης: ιατρός κος Μαρκόπουλος Σάββας
email: vivliothiki@hosplam.gr
Εγγραφή εθελοντή: https://www.hosplam.gr/?q=page/ethelontismos
Δωρεάν εγγραφή μέλους με αποστολή email

 

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας ιδρύθηκε το 2010 και στεγάζεται στον 2ο όροφο του Κεντρικού Κτιρίου.

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η παροχή αποτελεσματικής πρόσβασης σε όλη τη Νοσοκομειακή Κοινότητα σε τεκμηριωμένες, έγκαιρες και έγκυρες πηγές επιστημονικής πληροφόρησης, υποστηρίζοντας και προωθώντας τους Κλινικούς, Ερευνητικούς και Εκπαιδευτικούς σκοπούς του Νοσοκομείου. Το 2023 εκκίνησε μία προσπάθεια συγκέντρωσης επιστημονικής βιβλιογραφίας σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή.

Χρήστες της Βιβλιοθήκης είναι το Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό και Λοιπό Προσωπικό του Νοσοκομείου. Λειτουργεί ως δανειστική και παρέχει θέσεις ανάγνωσης και Η/Υ.

Διαθέτει πλούσια συλλογή διεθνών και ελληνικών ιατρικών βιβλίων, περιοδικών και λοιπών εντύπων και ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης τα οποία καλύπτουν θέματα των Βιοϊατρικών Επιστημών με ιδιαίτερη έμφαση στην Ιατρική Επιστήμη.