Μήνυμα Διοικητή

Με ιδιαίτερη χαρά, σας  καλωσορίζω στην ηλεκτρονική σελίδα του Γ.Ν Λαμίας και στις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Κυρίες και Κύριοι

Μόνοι μας μπορούμε να κάνουμε τόσα λίγα ενώ μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά.
 

"Η Υγεία έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και είναι αναφαίρετο θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε ατόμου"

 

Όραμα μας είναι:

"Να είμαστε το σημείο αναφοράς στην Στερεά Ελλάδα στην παροχή υπηρεσιών υγείας βέλτιστης ποιότητας. Οι επισκέπτες και Ασθενείς  να απευθύνονται σε ένα Νοσοκομείο που να καλύπτει το πλήθος των υγειονομικών αναγκών τους και στα πλαίσια ευθύνης της λειτουργίας μας να κυριαρχεί η αξιοπιστία, η πρωτοπορία και ο σεβασμός στον άνθρωπο και τη ζωή."

Στόχος μας είναι:

Να ενισχύουμε συνεχώς και αδιαλείπτως τις υπηρεσίες μας, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και οργάνωσης.
Να εργαζόμαστε διαρκώς με συνέπεια και επιμονή για την υλοποίηση τους με γνώμονα:

  • Την βελτίωση της  παροχής άριστης ποιότητας υπηρεσιών.
  • Την ανάπτυξη  νέων υπηρεσιών και δυνατοτήτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την ανταπόκριση μας στην ραγδαία ανάπτυξη του τομέα υγείας.
  • Την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού με νέες τεχνολογίες και τεχνικές.
  • Την εκπαίδευση και την συνεχή ενημέρωση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού μας.
  • Την ανάπτυξη εθελοντικών και στοχευόμενων δράσεων για την συμβολή μας στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας.

Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.

 

Με τιμή

Ο Διοικητής του ΓΝ Λαμίας

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ