Αίτηση στο Μητρώο Εθελοντών Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας του Γ.Ν.Λαμίας μπορούν να υποβάλουν άτομα των παρακάτω ειδικοτήτων

1) Ιατροί (όλων των ειδικοτήτων) και Οδοντίατροι

2) Ψυχολόγοι, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές

3) Κοινωνικοί Λειτουργοί, Επισκέπτες Υγείας, Φυσιοθεραπευτές

4) Νοσηλευτές, Μαίες

5) Φοιτητές – σπουδαστές Νοσηλευτικής και παραϊατρικών επαγγελμάτων

6) Διαιτολόγοι

7) Δικηγόροι, Διοικητικοί, Οικονομολόγοι, Λογιστές

8) Προγραμματιστές Πληροφορικής

9) Τεχνικοί Οικοδομικών εργασιών (Κτίστες, Ελαιοχρωματιστές κλπ)

10) Τεχνικοί (Υδραυλικοί, Ψυκτικοί, Ηλεκτρολόγοι, κλπ)

11) Μάγειροι, Σερβιτόροι

12) Κομμωτές

13) Καλλιτεχνικές Ομάδες

14) Παιδαγωγοί

15) Πτυχιούχοι ξένων γλωσσών

16) Βοηθητικό προσωπικό