ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΝ.ΕΠ. ΤΟΥ Α.Κ.Δ.Δ.Α. (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020)

24. Ιούλιος 2020 - 9:59

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

16. Οκτώβριος 2019 - 9:11

Επιμορφωτικά Προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) – Επιμορφωτική Περίοδος: Ιανουάριος - Ιούλιος 2018

12. Ιανουάριος 2018 - 12:38

Επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.)

11. Δεκέμβριος 2017 - 11:48