ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η Διοίκηση και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Λαμίας διοργανώνει δράσεις εκτός του Νοσοκομείου, σε εύκολα προσβάσιμους και ασφαλείς χώρους της κοινότητας ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη για αιμοδοσία.

Σελίδες