ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία ενός (1) ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας ,με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, με καθεστώς παροχής υπηρεσιών και προς τούτο έκδοση αντίστοιχων δελτίων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών του ιατρού προς το Νοσοκομείο στους προσερχόμενους ασθενείς , στους χώρους του Νοσοκομείου Λαμίας .

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Η Διοίκηση και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Λαμίας διοργανώνει για τον μήνα Ιούνιο, δράσεις εκτός Νοσοκομείου όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο που ακολουθεί.

Σελίδες