Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων (ΑΔΑ: 92Ξ5465ΦΥΟ-6ΘΙ).

Αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων (ΑΔΑ: 92Ξ5465ΦΥΟ-6ΘΙ).

Αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Σελίδες