ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
06.02.2024
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
16.02.2024