ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Προμήθεια «Μίας (1) συσκευής  μη επεμβατικής μικροχειρουργικής» για τις ανάγκες του Εξωτερικού Δερματολογικού – Αφροδισιολογικού Ιατρείου του ΓΝ Λαμίας (CPV:3310000-1), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μέσω ΠΠΥΥ2023, ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ (3.720,00€ με ΦΠΑ). 

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
15.03.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
29.03.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi.pdf403.89 KB