ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (ΚΚΜ) του Γ.Ν. Λαμίας», CPV: 42512500-3 δαπάνη συνολικού ύψους 11.700,00€ χωρίς Φ.Π.A 24% , ήτοι 14.508,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
29.11.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
11.12.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 23proc013853113.pdf189.62 KB