«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΚΚΜ)»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (ΚΚΜ) του Γ.Ν. Λαμίας», CPV: 42512500-3 δαπάνη συνολικού ύψους 14.800,00€ χωρίς Φ.Π.A 24% , ήτοι 18.352,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
13.02.2024
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
26.02.2024
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 24proc014255672.pdf199.98 KB