ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 22 τ.μ. ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

                                                Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 22 τ.μ. ΣΤΟΝ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
29.01.2024
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
15.02.2024
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 24proc014174402-25-01-2024-_kimdis.pdf271.48 KB