ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΤΝ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Το Γ.Ν.Λαμίας ανακοινώνει...

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
14.10.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
17.10.2022